Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých – 7. etapa

  • 31.1.2023
  • 1249x
  •   
Mesto Krupina aj vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom úspešne podalo projekt na 7. etapu obnovy národnej kultúrnej pamiatky Hrobky rodiny Plachých. V rámci tejto etapy podľa úpravy a nariadení Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici realizoval umelecko-remeselnú obnovu strechy majster Ján Škvarka z Banskej Bystrice, v rámci toho najmä: výrobu a osadenie kópií zdobného rebrovania na medenej kupole, výrobu a osadenie slepého vikierového okienka, výrobu a osadenie kópií chýbajúcich medených hrebenákov na kupole, ďalej demontáž, odcínovanie a vyklepanie poškodených častí laterny a ich spätná montáž, demontáž, vyklepanie poškodených vikierových okienok, výrobu nového kríža – zladenie s pôvodnou veľkosťou, vyhotovenie chýbajúcich medených kvadratických, špicatých a guľatých ozdôb na streche a výrobu kópií kameninových zdobných exteriérových váz.

Projekt v celkovej sume 15 180,- EUR, podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vo výške 9 000,- EUR a ostatné finančné prostriedky boli zabezpečené z rozpočtu mesta Krupina. Posledným krokom v rámci úprav strechy by malo byť osadenie bleskozvodu. Na budúci rok plánuje mesto Krupina pokračovať v úprave interiéru, čím sa hrobka blíži k posledným etapám obnovy.

M. Lukáč, V. Babiaková
Foto: M. Lukáč, J. Škvarka

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45