Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2023-2024

  • 30.11.2023
  • 489x
  •   

Vážení občania,

z dôvodu prehľadnosti výkonov zimnej údržby miestnych komunikácií a kompetencií Mesto Krupina, oddelenie výstavby, ŽP a RM Vás informuje o zónach a kontaktných osobách, ktorí sú zodpovední za zabezpečenie výkonu zimnej údržby.

Pre zabezpečenie výkonu zimnej údržby je katastrálne územie mesta Krupina rozdelené na tieto časti:

1.    MIESTNE ASFALTOVÉ CESTY V MESTE A NA LAZOCH, VRÁTANE CHODNÍKOV, PARKOVÍSK, NÁMESTÍ A OSTATNÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH:

Vykonávatelia:

a) VIAKORP s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
0948 765 293    Ján Mohyla (0915804607) – VIAKORP, s.r.o., dispečing
0903 757 980    Martin Grajciar – VIAKORP, s.r.o., dispečing

b) Oddelenie komunálnych služieb MsÚ Krupina
0952 035 583    Infolinka pohotovosti zimnej údržby

2.    ŠTRKOVÉ CESTY NA LAZOCH - LOKALITY:

Kopanice, Gerlach, Dorkovička, Lánička, Poloma, Brezová, Prostredný vrch, Ľahotský vrch, Hozník, Tepličky, Kňazova dolina, Vĺčok od Slnečnej ulice, Briač, Biely Kameň, Tanistravár, Okrúhla Hora

Vykonávatelia:

a) Milan Ďurica, J. Šmidkeho 9, 960 01 Zvolen
0918 310 960    Milan Ďurica

b) Oddelenie komunálnych služieb MsÚ Krupina
0952 035 583    Infolinka pohotovosti zimnej údržby

3. ŠTRKOVÉ CESTY NA LAZOCH - LOKALITY:
Líška, Pinterov mlyn, Čierne Blato, Havran, Stará Hora, Sixova stráň, Môlkňa, Žobrák

Vykonávatelia:

a) Ľubomír Gregáň, J. G. Tajovského 168/7, 963 01 Krupina
0915 969 759    Ľubomír Gregáň

b) Oddelenie komunálnych služieb MsÚ Krupina
0952 035 583    Infolinka pohotovosti zimnej údržby

4. ŠTRKOVÉ CESTY NA LAZOCH - LOKALITY:
Kukučka, Ficberg, Starý Háj, Dráhy, Nová Hora, Kamenný Kríž, Vajsov, Vĺčok od št. cesty I/66

Vykonávatelia:

a) Matúš Vyletel, Široké lúky 2641/20, 963 01 Krupina
0915 293 601    Matúš Vyletel

b) Oddelenie komunálnych služieb MsÚ Krupina
0952 035 583    Infolinka pohotovosti zimnej údržby

5. ŠTRKOVÉ CESTY NA LAZOCH - LOKALITY:
Bebrava, Pijavice, Červená Hora, Benčaťov majer

Vykonávatelia:

a) Oddelenie komunálnych služieb MsÚ Krupina
0952 035 583    Infolinka pohotovosti zimnej údržby

6.    ASFALTOVÁ CESTA A ŠTRKOVÉ CESTY NA LAZOCH - LOKALITY:
Holý vrch, Odrobinovo pole

Vykonávatelia:

a) Obec Babiná, Horná 97, 962 61 Babiná
0905 265 002    Jana Gregušová, starostka obce

b) Oddelenie komunálnych služieb MsÚ Krupina
0952 035 583    Infolinka pohotovosti zimnej údržby

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
30. 11. 2023  Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2023-2024 344 kB [pdf]
30. 11. 2023  Zimná údržba - informácia pre občanov 2023-2024 864 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 23.2.2024, 13:50