Október - mesiac úcty k starším

  • 18.10.2022
  • 453x
  •   
Nadišlo obdobie, v ktorom vyjadrujeme svoju vďaku, úctu a obdiv skôr narodeným. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme potešili seniorov milým kultúrnym program a navštívili sme všetky zariadenia pre seniorov v meste. Kultúrny program bol poďakovaním za všetko, čo počas svojho aktívneho života urobili.

Október je spoločensky známy ako mesiac venovaný úcte k starším ľuďom. Každoročnou tradíciou sa stalo, že primátor mesta Ing. Radoslav Vazan navštevuje klientov zariadení sociálnych služieb v meste. Spolupatričnosť a vďaku sme vyjadrili obdarovaním každého jedného klienta malým darčekom a kvietkom. Na návštevách nechýbala ani heligónka a spoločne s klientmi zariadení sme si zaspievali ľudové piesne podľa ich priania.

Mesto Krupina každoročne pripravuje spoločné posedenie pre všetkých seniorov mesta, ktorí sa stretávajú v Kine Kultúra pri podujatí Čaro zrelosti, ktorého účelom je príjemne strávený čas v kolektíve s pripraveným programom. Podujatie otvoril primátor mesta, pre ktorého bolo cťou a potešením, že seniorov mohol privítať a pozdraviť. V pripravenom kultúrnom programe sa predstavil Divadelný súbor Vartovka s hrou Šťastie vdovy. Od samotného začiatku v kinosále vládla výborná nálada. Na hodnotný umelecký zážitok sa bude ešte dlho spomínať a touto cestou vyjadrujeme vďaku tým, ktorí sa o tento krásny zážitok pričinili. Toto milé podujatie sa ukončilo za tónov heligónky v podaní nášho kolegu Petra Sedmáka. Vyjadrením úcty bolo aj odovzdanie kvietku pre každého zúčastneného.

Milí naši starí rodičia, seniori, ďakujeme vám za všetko, čím ste naše životy obohatili. Ďakujeme vám za lásku, podporu, rady, úsmevy a oporu, ktorú vo vás máme. Radi by sme vám tiež zapriali pevné zdravie, veľa lásky v srdci a aby vám každý deň prinášal čo najväčšiu radosť. Ďakujeme Vám za vašu celoživotnú prácu, za vaše bohaté životné skúsenosti, múdrosť, lásku a obetavosť.

Zariadenia pre seniorov, ktoré sme navštívili:
  • Domov sociálnych služieb Nádej Krupina
  • Domov dôchodcov a sociálnych služieb Krupina
  • SVETLO Krupina, n.o.
Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 27.3.2023, 14:09