Odbojárska vatra na Švábe – 7. ročník

  • 06.10.2023
  • 4273x
  •   

Pri príležitosti 79. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania a výročia príchodu Partizánskeho zväzku Alexandra Nevského do osady Šváb v katastri mesta Mesto Krupina v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov (SZPB) miestnou organizáciou v Krupine zorganizovali v poradí 7. ročník Odbojárskej vatry. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 5. októbra, malo dve základné časti.

Oficiálna slávnostná časť sa začala položením vencov k pamätníku – zúčastnili sa ho primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Karasieva Stepanova Krupina JUDr. Ján Mojžiš, predseda Oblastného výboru SZPB Zvolen PhDr. Miroslav Náhlik, zástupcovia Únie vojnových veteránov pplk. v zálohe Ing. Mgr. Branislav Krajč a npor. v.v. Roman Vištiak, Mgr. Viera Kováčová z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a ďalší hostia. Potom sa prítomným prihovoril primátor mesta a zdôraznil žiakom a študentom dôležitosť overovať si informácie, ktoré sa dozvieme v médiách, po ňom vystúpil dr. Mojžiš, ktorý pripomenul, že on od svojich rodičov a susedov už od mala počúval spomienky na udalosti II. sv. vojny priamo na Švábe a vystúpil aj jeden z hostí PhDr. Miroslav Náhlik zo Zvolena. Ten pripomenul fakt, že starí rodičia študentov či žiakov boli tí, vďaka ktorým sme tu my všetci. Potom o význame SNP a stručný historický exkurz k dejinám pôsobenia partizánov v Krupine vystúpil historik Múzea A. Sládkoviča v Krupine dr. Miroslav Lukáč.

V ďalšej časti podujatia súťažili štvorčlenné družstvá zo základných a stredných škôl mesta Krupina a zo ZŠ s MŠ v Bzovíku, ako aj ZŠ s MŠ Jána Slávika Neresnického v Dobrej Nive. Okrem kvízu, zameraného na II. sv. vojnu a SNP, žiaci a študenti strieľali zo vzduchovky, zúčastnili sa zdravotníckej prípravy a hádzali granátom vyskúšali aj novú disciplínu – rúčkovanie po lane a napokon podrobnejší výklad o SNP, vznik, príčiny a dôsledky pôsobenia partizánskych skupín zabezpečil člen OZ Podzemie Krupina Ľubomír Šmakal. Udialo sa tak priamo v dome rodiny Jakušovcov, domu, ktorý susedí s domom Gregáňovcov, bývalého sídla partizánskeho štábu na Švábe. Napokon boli súťažiaci vyhodnotení podľa získaných bodov. Prvé miesto získali žiaci Základnou školou (ZŠ) s materskou školou Juraja Slávika Neresnického z Dobrej Nivy (29,5 bodov) pred študentmi Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine (získali 29 bodov) pred druhou a treťou ZŠsMŠ Bzovík (29 b). O druhé a tretie miesto súťažili posledne uvádzaní žiaci oboch škôl. Gymnazisti sa svojou odpoveďou na doplňujúcu otázku historického kvízu o počte príslušníkov partizánskej brigády na Švábe priblížili viac historickým údajom než žiaci školy na Bzovíku.

Ďalšie súťažné družstvá – ZŠ JCH Krupina (27,5 b), SOŠOaS Krupina (25,5 b) a ZŠ EMŠ Krupina (21,5 b) získali diplom za účasť. Organizáciu podujatia a pohostenie pre účastníkov a hostí z Krupiny, Dobrej Nivy, Pliešoviec a z Detvy (viacerých členov SZPB) zabezpečil MsÚ v Krupine – hlavne oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu a oddelenie komunálnych služieb v spolupráci s kolegami ďalších oddelení. Pomôcky, dozor a hodnotenie pri jednotlivých stanovištiach realizovali zástupcovia ZŠ JCH (Mgr. M. Kilik – streľba na terč), ZŠ EMŠ (Mgr. M. Rerich – hod granátom, Mgr. Oľga Búryová – zdravotná príprava), Gymnázia A. Sládkoviča (Mgr. Júlia Weisová – lano) a historický kvíz historik z Múzea A. Sládkoviča v Krupine.

Dr. M. Lukáč


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45