Odbojárska vatra na Švábe

  • 10.10.2022
  • 1027x
  •   
Mesto Krupina v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov miestnou organizáciou v Krupine zorganizovali siedmy ročník Odbojárskej vatry na Švábe. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 78. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania približne na výročie príchodu príslušníkov Partizánskeho zväzku Alexandra Nevského (28. septembra 1944) do priestoru osady Šváb.

Podujatie malo dve základné časti. Oficiálna slávnostná časť sa začala položením vencov k pamätníku – zúčastnili sa ho zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike - vojnovo-pamiatkového oddelenia pán Alexej Evplov, primátor mesta Ing. Radoslav Vazan a prednostka OÚ v Krupine Mgr. Erika Turanová, zástupcovia SZPB – MO Krupina Štefan Matejkin a Ján Kašica, tajomník Oblastného výboru SZPB vo Zvolene a zástupca Únie vojnových veteránov pplk. v zálohe Ing. Mgr. Branislav Krajč. Potom primátor mesta a zástupca ambasády zapálili vatru a po príhovore Štefana Matejkina s historickým exkurzom o význame SNP vystúpil historik Múzea A. Sládkoviča v Krupine dr. Miroslav Lukáč.

V ďalšej časti podujatia súťažili štvorčlenné družstvá zo základných a stredných škôl mesta Krupina a zo ZŠ s MŠ v Bzovíku, ako aj ZŠ s MŠ Jána Slávika Neresnického v Dobrej Nive. Okrem kvízu, zameraného na II. sv. vojnu a SNP, žiaci a študenti strieľali zo vzduchovky, zúčastnili sa zdravotníckej prípravy a hádzali granátom. Napokon boli vyhodnotení podľa získaných bodov. Prvé miesto získali študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine (získali 35,5 bodov) pred druhou Základnou školou (ZŠ) s materskou školou Juraja Slávika Neresnického z Dobrej Nivy (35 b) a treťou ZŠ Eleny Maróthy-Šoltésovej v Krupine (34 b). Ďalšie tri miesta a diplom za účasť získali ZŠ Jozefa Cígera Hronského (33,5 b), ZŠ s MŠ Bzovík (30,5 b) a Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine (25,5 b).

Pohostenie a organizáciu pre účastníkov a hostí z Krupiny, Dobrej Nivy, Pliešoviec a z Detvy (viacerých členov SZPB) zabezpečilo MsÚ v Krupine. Pomôcky, dozor a hodnotenie pri jednotlivých stanovištiach realizovali zástupcovia ZŠ JCH (Mgr. Michal Kilik – hod granátom), ZŠ EMŠ (Mgr. Patrik Botló – streľba na terč, Mgr. Oľga Búryová – zdravotná príprava s asistenciou Blanky Hrončekovej z mestskej knižnice) a historický kvíz historik z múzea.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45