Obnova vojnového hrobu

  • 07.12.2021
  • 505x
  •   
Vďaka dotácii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) v rámci podpory obnovy vojnových hrobov Slovenskej republiky, získalo mesto Krupina finančné prostriedky na opravu vojnového hrobu – kríža padlých dôstojníkov a vojakov z radov Kráľovskej rumunskej armády, ktorí tu boli pochovaní po skončení oslobodzovacích bojov na konci II. svetovej vojny. Neskôr všetkých 57 tiel rumunských bojovníkov exhumovali a previezli na vojnový cintorín do Zvolena. Pamätník ako jeden z prvých venovaný Rumunom v rámci Československa, sa nachádza na starom cintoríne v Krupine už od roku 1945. Jeho autorom je krupinský kamenársky majster Ján Lendvorský. Kamenár Karol Roganský so zamestnancami realizovali zlátenie písmen pamätníka, ako aj škárovanie medzi jednotlivými kamennými článkami vojnového hrobu.

Dotácia vo výške 950,- EUR poskytnutá MV SR bola dofinancovaná z rozpočtu mesta Krupina vo výške 237,50 EUR, pričom celkovo sa na opravu pamätníka použilo 1 187,50 EUR.

Dr. M. Lukáč
Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 25.11.2022, 09:45