Obnova Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine – 3. etapa

  • 29.9.2023
  • 1237x
  •   
Po predchádzajúcich etapách obnovy múzea, ktoré podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v projektovej schéme Obnovme si svoj dom (drenáž, obnova miestnosti depozitára a ďalšie), bolo mesto Krupina úspešné aj v ďalšej etape obnovy múzea v rámci projektu Obnova Múzea A. Sládkoviča v Krupine (NKP- dom meštiansky) – 3. etapa. Tentokrát je projekt zameraný na dokončenie architektonicko-historického výskumu fasády múzea a na statické zabezpečenie objektu. Pri pamiatkovom výskume sa realizuje sondážny výskum fasád, vyhodnotenie a dokumentácia sond a nálezových situácií, základné zameranie nálezov a detailov, inventarizačný zoznam pamiatkovo cenných detailov s návrhom ich obnovy a zároveň sa spracuje výskumná dokumentácia a ďalšie potrebné práce.

V rámci zisťovania statiky sa podrobne geodeticky zameriavajú fasády (veľmi presná nivelizácia 10 bodov) prostredníctvom kovových sond a fasáda bola statikom sprístupnená aj prostredníctvom lešenia, pričom sa zblízka skúmali trhliny z vonkajšej strany i z interiéru. V interiéri boli namontované tzv. zrkadielka na meranie možného rozpínania stien objektu múzea. Výsledkom projektu bude spracovaná výskumná a revízna dokumentácia, ktorá umožní správne (usmernene v intenciách najnovších poznatkov) pokračovať vo vytýčenom programe obnovy národnej kultúrnej pamiatky s cieľom jej celkovej záchrany a zachovania pre kultúrne dedičstvo obyvateľov Krupiny, regiónu i Slovenska.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.4.2024, 13:22