Obnova Hrobky Plachých – 6. etapa

  • 02.12.2021
  • 501x
  •   
Mesto Krupina pokračuje v obnove národnej kultúrnej pamiatky Hrobky Plachých na starom cintoríne v Krupine. Jej 6. etapa sa mohla uskutočniť aj vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom. Predchádzajúce etapy realizovala firma Obnova, s.r.o. Banská Štiavnica. V tejto etape už nová firma Bonart, s.r.o. z Nemiec realizovala umelecko-remeselné obnovenie fasád od korunnej rímsy dole, obnovenie poškodených štukových klenákov, ďalej obnovu oblúkových štukových šambrán, obnovu ťahaných rohov budovy, ako aj pásovej rustiky východnej, južnej a severnej plochy fasády hrobky.

Dôležitou časťou bolo osadenie zvodov a štyroch odtokových historických kameňov. Mesto Krupina si zároveň objednalo archívny výskum. Celková preinvestovaná suma bola 14 328,- EUR, pričom 9 700,- EUR získalo mesto z dotácie MK SR a zvyšné finančné prostriedky vo výške 4 628,- EUR boli zabezpečené z rozpočtu mesta Krupina. V prípade úspešnej žiadosti v dotačnom programe MK SR na budúci rok mesto plánuje pokračovať v obnove hrobky – najmä strešnej konštrukcie a medenej krytiny a neskôr tiež v obnove interiérov.

Dr. M. Lukáč, Mgr. K. Jankovičová

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 25.11.2022, 09:45