Novoročný príhovor 2019

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania!

Dovoľte mi, aby som vás srdečne pozdravil a prihovoril sa vám s novoročným prianím na začiatku nového roka 2019. Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných sviatkov a Silvestrovskej noci, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a dnes už len bilancujeme ten rok uplynulý. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože čas, ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami, starosťami, bolesťami a prekážkami.

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým vám, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našom meste krajší a lepší. Je potrebné pokračovať vo všetkom dobrom, čo sme začali a nebolo toho málo. Veľmi pozitívnou správou hneď na začiatku nového roka je od 2.1. 2019 obnovenie osobnej železničnej dopravy na trase Zvolen – Krupina – Šahy – Čata. Verím, že po 15 rokoch si vlakové spojenie aj z dôvodu preplnenej cesty I/66 opäť nájde svojich cestujúcich a obnovené dopravné spojenie prispeje k celkovému rozvoju nášho hontianskeho regiónu. Aktivity vyvíjame aj v oblasti cestnej infraštruktúry. Už o pár dní nás čaká verejné prerokovanie zámeru EIA – posúdenie vplyvov na životné prostredie na zámer rýchlostnej cesty R 3 Zvolen – Šahy v našom Kine Kultúra. Medzi naše nosné priority v tomto roku by určite malo patriť pokračovanie vo výstavbe bytov, obnova ciest a chodníkov v meste, rekonštrukcia vnútroblokových priestorov sídliska Majerský rad, investície do školstva, zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia a mnohé iné pripravované aktivity samosprávy mesta. Chceme pokračovať aj v oblasti zvyšovania bezpečnosti chodcov a to osvetlením a zabudovaním bezpečnostných prvkov na najfrekventovanejších prechodoch v meste a budovaním ďalších prechodov hlavne v južnej časti mesta.

Sú to ciele a úlohy, ktorých splnenie je podmienené viacerými okolnosťami a je k tomu potrebná súčinnosť samosprávy i štátu, vzájomná spolupráca vedenia mesta - poslaneckého zboru a primátora mesta medzi sebou, ale aj s ostatnými úradmi, orgánmi, inštitúciami. Verím, že prichádzajúci nový rok bude rokom, v ktorom poskytneme našim občanom možnosť pracovať, vzdelávať sa, športovať, relaxovať. Naše aktivity budú preto smerovať aj do oblasti spolupráce s existujúcimi, ale aj novými záujemcami o investície v našom meste a do podpory všetkých vekových kategórii obyvateľov mesta - osobitne však detí, mládeže, do kultúry a športu. Urobím všetko preto, aby sme v spolupráci s novým mestským zastupiteľstvom urobili maximum a moje ciele a zámery, ako aj ciele poslaneckého zboru sa nám podarilo napĺňať k vašej a aj našej, čo možno najväčšej spokojnosti.

Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto vám želám, aby boli vo vašich životoch tí správni ľudia, na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť, že budú stáť pri vás vždy práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať. Prajem vám a vašim blízkym všetko najlepšie, nech sa vám splnia túžby a priania. Urobme spoločne všetko preto, aby naše krásne mesto Krupina bola miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život, miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho nazýva: „Môj domov“. Zveľaďujme a rozvíjajme naše mesto v každom smere, v prospech nás všetkých a tiež v prospech tých, ktorí naše mesto navštevujú, či už za školou, prácou, službami, cestovaním, alebo relaxom a oddychom. Na záver mi dovoľte poďakovať sa za spoluprácu, pomoc, dôveru a podporu ľuďom, organizáciám a inštitúciám, ktorým na rozvoji nášho mesta skutočne a nezištne záleží. Ďakujem pani viceprimátorke, poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva, pracovníkom Mestského úradu v Krupine, kolegom starostom a primátorom, predstaviteľom štátnej správy, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcii na území mesta a okresu, zamestnávateľom, podnikateľom, živnostníkom, kňazom, predstaviteľom mládežníckych, ale aj seniorských a záujmových organizácii a všetkým ostatným ľuďom dobrej vôle.

V prichádzajúcom novom roku 2019 vám v mene svojom, v mene poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine, spolupracovníkov z Mestského úradu v Krupine prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech vám prinášajú šťastie vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj skutočnú ľudskú hodnotu.

Šťastný, spokojný a úspešný NOVÝ ROK 2019 !!!

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52