Milí Jubilanti 2023

  • 22.12.2023
  • 455x
  •   
Každý z nás sa určite počas svojho života zastavil na pár minút a premýšľal, ako ten čas rýchlo plynie. Pravda odveká je, že mnoho vecí v živote človeka sa dá zastaviť, avšak čas a roky nie. Možno i preto sme radi, že sa v našom meste stalo milou tradíciou stretnutie jubilantov. Aspoň na tých pár chvíľ máme pocit, že čas zastal a pri spomienkach jednotlivých účastníkov, sa dokonca o nejaký rok vrátil späť. Najmä pri takýchto stretnutiach si uvedomujeme, že je nám dobre medzi ľuďmi. Pribúdajúce roky nie sú pre týchto občanov vôbec dôvodom na nostalgické spomienky, práve naopak, mnohí sa obzrú späť na úspechy, ktoré dosiahli, i prácu, ktorú odviedli a s elánom sebe vlastným sa pustia do ďalšej činnosti, ktorá ich napĺňa. V závere roka sme zorganizovali takéto veľmi príjemné a priateľské stretnutie občanov mesta, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea 60, 70 a 80 rokov. K ich životnému jubileu im zablahoželal primátor mesta a oslávencom zaprial na nasledujúce roky pevné zdravie, radosť a pohodou v kruhu najbližších. Každý oslávenec si prevzal malý darček a svoj podpis zanechal v pamätnej knihe mesta. Ďakujeme všetkým zúčastneným jubilantom a želáme im, aby boli naďalej plný životného optimizmu, tešili sa dobrému zdraviu a sprevádzala ich radosť a spokojnosť na každom kroku.

Zlaté svadby

Obradné priestory nášho mesta poctili účasťou manželské páry, ktoré oslávili svoje 50-te výročie sobáša. Polstoročie spoločného manželského života tento rok oslávilo 14 párov. Jubilujúcim manželom sa v mene Mesta Krupina prihovoril a odovzdal gratulácie primátor mesta. Oslávencom želáme, aby ich manželstvo ostalo také pevné, ako doteraz a do ďalších rokov hlavne zdravie, radosť a šťastie v kruhu svojich najbližších.

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 23.2.2024, 13:50