Mestské hradby

Mestské hradby boli postavené z v rokoch 1551 – 1564 z tufu, ktorý sa ťažil v katastri mesta Krupina. Na ich stavbe sa podieľali obyvatelia mesta, ale aj poddaní okolitých panstiev a stolíc. Osmanské vojská (Turci) napadli Uhorsko a dostali sa aj na územie Slovenska i k mestu Krupina už v 1. polovici 16. storočia. Podľa rozhodnutia uhorského kráľa a uhorského snemu bolo nutné obrániť stredoslovenské banské mestá, a to aj opevnením viacerých pohraničných miest a hradov – vrátane Krupiny. Hradby boli neustále zdokonaľované pod dozorom cisárskych architektov (J. Lobersee, J. Ferari) a odolali delostrelectvu osmanských vojsk a ďalších nepriateľov vďaka dômyselnému systému moderných fortifikačných prvkov – bastiónov. Po skončení vojen prestali hradby plniť svoju pôvodnú funkciu. Väčšina starého mesta je obohnaná hradbami i dnes, no niektoré časti sú zakryté sekundárnou zástavbou z mladšieho obdobia. Turecký bastión je od 70-tych rokov 20. storočia využívaný ako mestský amfiteáter – dnes Amfiteáter Viliama Polónyiho.

Text: PhDr. Miroslav Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 3.10.2023, 12:52