Mesto Krupina začalo s rekonštrukciou Nového cintorína

Na Novom cintoríne začala rekonštrukcia a obnova areálu cintorína. Výmena asfaltových plôch sa realizuje na 940 m2. Stavebné práce sa týkajú odstránenia asfaltového povrchu, následnej stabilizácií podložia, osadenie 260 bm nových obrubníkov, odvodnenia, vybudovania dažďovej kanalizácie a vybudovania nového povrchu komunikácií a chodníkov.

Stavba sa začala realizovať dňa 17.5.2021 a dátum odovzdania stavby je 15.7.2021. Stavbu realizuje stavebná firma HEX-STAV, s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Práce sa delia na dve etapy, aby sa nebránilo vykonávaniu obradov. Na rekonštrukciu boli použité Mestské finančné prostriedky a vysúťažená suma na prvý stavebný objekt bola 2443,77 € a na druhý stavebný objekt- spevnené plochy bola vysúťažená suma 49 087,42 €.

Mesto Krupina plánuje Nový cintorín rozširovať o nové hrobové miesta.

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31