Mesto Krupina začalo s rekonštrukciou Mestského štadióna

Investície Mesta Krupina už niekoľko rokov aktívne smerujeme do rekonštrukcie športovísk. Po výstavbe novej mestskej športovej haly, rekonštrukcii tenisových kurtov, tribúny na štadióne, obnove telocvične ZŠ J. C. Hronského a iných športovísk pokračujeme aj v tomto roku vo významných investíciách smerujúcich do oblasti športu a to stavbou „Rekonštrukcia atletickej dráhy a atletických sektorov“ v areáli Mestského štadióna.

Rekonštrukčné práce sa začali začiatkom mesiaca september. Zhotoviteľom stavby je víťaz verejného obstarávania – spoločnosť STRABAG, a.s.. Hodnota zákazky činí 500 616,29,- EUR, pričom Mesto Krupina získalo finančnú dotáciu zo Slovenského atletického zväzu vo výške 200 000,- EUR, ktorú musíme v zmysle zmluvy prestavať do konca roka 2021. Práce by mali byť ukončené do 12 mesiacov od odovzdania staveniska, teda do septembra 2022.

V našom meste tak pre potreby športujúcich detí a mládeže, dospelej športovej verejnosti, pre žiakov a študentov základných a stredných škôl na hodiny telesnej výchovy, či pre organizovanie rozličných atletických pretekov a súťaží pribudnú: zrekonštruovaná atletická dráha dĺžky 400 metrov v zostave - 4 dráhy na ovále a 6 dráh na šprintérskej rovinke s umelými polyuretánovými povrchmi a atletické sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou a hod diskom. Verím, že aj touto, na pomery nášho mesta veľkou investíciou Mesto Krupina skvalitní a rozšíri možnosti na zmysluplné využívanie voľného času predovšetkým u detí a mládeže a pritiahne ich záujem ku Kráľovnej športu - k atletike.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31