Mesto Krupina udeľuje titul Žiak roka 2024

 • 27.6.2024
 • 279x
 •   

Mesto Krupina pri príležitosti konca školského roka slávnostne ocenilo 4 výnimočných žiakov krupinských základných a stredných škôl za mimoriadne úspechy vo viacerých oblastiach.

Dlhoočakávaný koniec školského roka nie je spojený len s koncom povinností a domácich úloh, ale taktiež s vyhodnotením celoročnej práce. Tých najlepších z jednotlivých škôl oceňujú nielen vedenia škôl, ale takisto aj mesto. Dnes si v obradných priestoroch mesta z rúk primátora mesta Ing. Radoslava Vazana, viceprimátorky mesta a predsedníčky Komisie Človek človeku - ZPOZ, Mgr. Anny Borbuliakovej a predsedu Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok Mgr. Martina Seleckého prevzali ocenenia žiaci za výnimočné úspechy, úspešnú reprezentáciu svojej školy a celého mesta doma i v zahraničí.

Sme hrdí, že medzi krupinskými žiakmi sa nachádza množstvo talentov, o ktorých ešte určite budeme v budúcnosti počuť.

Zoznam ocenených žiakov:

 • Martin Baláž- Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ocenený za iniciatívu v mimoškolských aktivitách a vzornú reprezentáciu školy. 
 • Karin Hudecová- Gymnázium A. Sládkoviča
  Ocenená za výborné študijné výsledky a vzornú reprezentáciu školy.
 • Barbora Pálková- ZŠ E.M. Šoltésovej
  Ocenená za vzornú reprezentáciu školy a mesta v speváckych súťažiach a dosiahnuté vynikajúce výsledky.
 • Eliška Schneiderová- ZŠ J.C. Hronského
  Ocenená za vzornú reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných súťažiach a dosiahnuté vynikajúce výsledky.

Pri tejto príležitosti primátor mesta odovzdal menovacie dekréty riaditeľom krupinských základných škôl a riaditeľke základnej umeleckej školy, ktorí vzišli v uplynulých dňoch z výberových konaní. Na základe výberového konania a odporúčania Rady školy zriaďovateľovi, ktorým je mesto Krupina, vymenoval primátor mesta do funkcie riaditeľa Základnej školy J. C. Hronského Mgr. Júliusa Gálika, do funkcie riaditeľa Základnej školy E. M. Šoltésovej Mgr. Maroša Skopala a do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy Mgr. Moniku Jalšovskú na 5 ročné obdobie.

Staronovým riaditeľom prajeme veľa elánu a trpezlivosti, aby sa im darilo vytvárať v školách aj naďalej príjemné a podnetné prostredie pre všetky deti.

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52