Mesto Krupina má nového pomocníka na komunálne služby

Na Mikuláša 6. decembra 2021 pribudol do vozového parku nášho mesta nový nakladač LOCUST 904. Výrobok krupinského závodu WAY INDUSTRIES už naplno slúži pre potreby obyvateľov nášho mesta. Pracovníci novozriadeného Oddelenia komunálnych služieb ho využívajú na úpravu štrkových ciest, odhŕňanie a vyvážanie snehu, čistenie rigólov a priepustov, úpravy terénu verejných priestranstiev, presuny hmôt a materiálov a rôzne iné práce.

Som veľmi rád a ďakujem, že poslanci Mestského zastupiteľstva podporili nákup nakladača. Vzhľadom na zastaralú a v mnohých prípadoch už aj nefunkčnú techniku, ktorú sme "zdedili" po Mestskom podniku služieb, s.r.o. sme nútení postupne podľa finančných možností investovať a obnovovať, či dopĺňať vozový park, techniku a náradie pre potreby prác na úprave a údržbe verejných priestranstiev, cintorínov, ciest, mostov, dopravného značenia, budov a iného majetku Mesta Krupina a organizácií, ktoré Mesto Krupina zriaďuje a spravuje.

Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.12.2023, 14:00