Medzinárodný deň žien

  • 10.3.2022
  • 913x
  •   
Žena – slovo skladajúce sa zo štyroch písmen, ktoré v sebe ukrýva lásku, zmyselnosť, ľútosť, priateľstvo, pokoj, porozumenie. Bez žien by bol svet prázdny, bez zmyslu, smutný a pustý ako lúka bez kvetov či obloha bez hviezd alebo nebo bez slnka. Žena v sebe ukrýva život, starostlivosť o druhého človeka. Je to niekto, kto má na nás čas viac ako ktokoľvek iný. Žena je tvor, ktorý nás vie pochopiť a povzbudiť vtedy, keď to najviac potrebujeme. Každá žena si zaslúži úctu a porozumenie. Deň, ktorý je venovaný práve ženám, je 8. marec, ktorý je označovaný za Medzinárodný deň žien. Je to deň, ktorý je výnimočný.

Medzinárodný deň žien má svoju tradíciu aj v našom meste. Aj v tomto roku 2022, primátor mesta, Ing. Radoslav Vazan pri príležitosti tohto sviatku navštívil zariadenia sociálnych služieb v meste a podaroval všetkým klientkam a zamestnankyniam kvietok. Nasledovalo slávnostné stretnutie v obradných priestoroch mesta, na ktorom si primátor mesta uctil zástupkyne nežného pohlavia, zamestnankyne Mestského úradu a daroval im to, čo ženské srdce poteší najviac, kvet, v tomto prípade červenú ružu. Záver sviatočného popoludnia patril ľudovým tancom a piesňam v podaní FS Hont Krupina. Kultúrny program venovaný všetkým ženám sa uskutočnil v Kine Kultúra Krupina. Primátor mesta sa všetkým prítomným v tento výnimočný deň prihovoril a vyzdvihol dôležitú, nespochybniteľnú a jedinečnú úlohu a poslanie ženy v našej spoločnosti. Zároveň všetkým ženám poďakoval a pripomenul, že vzdanie úcty a pochvaly ženám nemajú byť vzdávané iba raz v roku, ale počas celého života a každý deň. Na záver rozdal všetkým prítomným ženám kvet ako symbol vďaky a lásky.

Vďaka týmto krásnym spoločným stretnutiam sme si opäť pripomenuli, že milé slovo, veselá pieseň, či malý kvietok poteší srdce každej ženy.


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 4.2.2023, 15:25