Lavička Andreja Sládkoviča

Andrej Braxatoris-Sládkovič,  evanjelický kňaz, básnik, prekladateľ, literárny kritik a jeden z najslávnejších Krupinčanov novej doby.
30. marec 1820 Krupina
20. apríl 1872 Radvaň nad Hronom

Andrej Braxatoris, básnickým menom Sládkovič, sa narodil v starobylej Krupine 30. marca 1820, ako ôsme dieťa v rodine Ondreja Braxatorisa a Terézie rodenej Bartolomeidesovej. V Krupine navštevoval ľudovú evanjelickú školu, neskôr i katolícke piaristické gymnázium, potom pokračoval na štúdiách v Banskej Štiavnici s krátkou učiteľskou prestávkou v obci Ladzany. Po návrate do Banskej Štiavnice sa zoznámil s Máriou Pišlovou a medzi nimi rozkvitol kvet lásky. Po štúdiách v Bratislave s prednáškami Ľudovíta Štúra a pobyte v Banskej Hodruši, absolvoval rok štúdií na nemeckej univerzite v Halle. Tam sa dozvedel o možnej strate svojej milej. Marína sa vydala za boháča a jemu ostali spomienky a obraz zakliatej krásy. Tie zvečnil do rovnomennej básnickej skladby Marína, vydanej v roku 1846. Sládkovič tak stvoril najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete.

Napísal i ďalšie výnimočné diela slovenskej literatúry – Detvan, Gróf Mikuláš Šubič Zrínsky na Sihoti, Svätomartiniáda... Neskôr bol vysvätený za evanjelického kňaza, a našiel si novú lásku. V septembri roku 1847 sa oženil s Antóniou Júliou Sekovičovou. Najprv pôsobil ako správca farnosti v Hrochoti a hoci sa uchádzal o uprázdnenú faru v Krupine, napokon získal miesto zborového farára v Radvani nad Hronom. Tam dožil životnú púť deň pred dňom Pána 20. apríla 1872. Andrej Sládkovič inšpiroval celé generácie mladých ľudí i začínajúcich básnikov – napríklad i veľkého Hviezdoslava. Je živým duchom, ktorý je vzorom v činorodej práci i v mravnom živote. Jeho meno nesie mesto (Sládkovičovo), mnohé slovenské ulice, v Krupine i park, gymnáziá i Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine ale i malá planétka.

Lavička Andreja Sládkoviča  inštalovaná v máji 2021 v rámci projektu, ktorý realizovala Krajská organizácia cestovného ruchu - Banskobystrický kraj Turizmu v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Štiavnica, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko, Mestom Krupina a ďalšími partnermi. Text: PhDr. Miroslav Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29