Krupina 2024 – nový kalendár mesta na nasledujúci rok

  • 05.12.2023
  • 932x
  •   
Nový kalendár Krupina 2024 vychádza koncom roka pri príležitosti 780. výročia obnovenia mestských privilégií (1244 – 2024). V tomto kalendári nájdu záujemcovia Krupinu a jej pamiatky z pohľadu výtvarných umelcov. Predovšetkým sú to reprodukcie obrazov akademického maliara Jozefa Kollára, ktoré na zvláštnu objednávku vytvoril umelec pre mesto Krupina koncom 40. rokov 20. storočia.

Sú to aj diela akademických maliarov Adama Šakového a Dominika Hlinku, ktoré boli namaľované počas sympózia pri príležitosti 770. výročia obnovenia privilégií mesta ešte v roku 2014. Medzi obrazmi sú aj netradičné pohľady na krupinské lazy zo štetca Krupinčana a maliara naivného smeru MUDr. Jula Považana. Reprodukcie obrazov vyhotovil Ing. Milan Ďuroch a grafické spracovanie a tlač zabezpečila firma Róbert Jurových Nikara Krupina. Námet dr. Miroslava Lukáča podporili spoluprácou na príprave diela zamestnanci oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine Mgr. Jana Fertšeková Melichová a Mgr. Zdenka Sýkorová.

Okrem viaclistového nástenného kalendára je k dispozícii jednolistový nástenný kalendár, ďalej nové pohľadnice a malý vreckový kalendárik s motívom Vartovky s reprodukciou Kollárovho obrazu. Kalendáre je možné zakúpiť v Informačnom centre mesta Krupina (Svätotrojičné námestie 5) alebo v priestoroch Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine (Sládkovičova 20).

M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 23.2.2024, 13:50