Komunálne voľby 2014

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
15. novembra 2014 v meste KRUPINA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.356
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 3.333
Počet odovzdaných obálok: 3.332
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta: 3.280

 

VOĽBY NA PRIMÁTORA MESTA

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na primátora mesta

Stanislav DADO

343
Mgr. Marián HECL
645
Mgr. Oľga LÁSLOVÁ
62
Ing. Eva LUKÁČOVÁ
548
Ing. Ján MACKO
560
Ing. Radoslav VAZAN
1.122

 

VOĽBY NA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.356
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 3.333
Počet odovzdaných obálok: 3.332
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby
do mestského zastupiteľstva:
3.243

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Výsledky volieb - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do mestského zastupiteľstva 64 kB [pdf]
  Výsledky volieb - kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do mestského zastupiteľstva 37 kB [pdf]
  Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 142 kB [pdf]
  Rozhodnutie predsedu NR SR č. 191/2014 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 33 kB [pdf]
  Oznámenie o počte obyvateľov 31 kB [pdf]
  Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 335 kB [pdf]
  Delegovanie členov a náhradníkov do MVK a OVK - všeobecná informácia 20 kB [pdf]
  Odovzdávanie kandidátnych listín 14 kB [pdf]
  Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - tlačivo 28 kB [pdf]
  Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie - tlačivo 28 kB [pdf]
  Príloha k počtu podpisov na petíciu 10 kB [pdf]
  Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) 39 kB [pdf]
  Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva 40 kB [pdf]
  Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti) 43 kB [pdf]
  Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva 43 kB [pdf]
  VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v meste KRUPINA 29 kB [pdf]
  VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v meste KRUPINA 97 kB [pdf]
  VZN č. 8/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 27 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.4.2024, 13:22