Komunálne voľby 2010

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
27. novembra 2010 v meste KRUPINA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.310
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 3.161
Počet odovzdaných obálok: 3.159
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta: 3.096

 

VOĽBY NA PRIMÁTORA MESTA

 

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na primátora mesta

Ing. Radoslav VAZAN

1.694
Ing. Ján MACKO 1.035
Mgr. Leonard LENDVORSKÝ 367

 

VOĽBY NA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.310
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 3.161
Počet odovzdaných obálok: 3.159
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva: 3.064

 

Výsledky volieb - kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do mestského zastupiteľstva
Výsledky volieb - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do mestského zastupiteľstva

Uznesenie vlády SR k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozhodnutie predsedu NR SR č. 225/2010 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Počet obyvateľov mesta Krupina
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
Oznámenie o určení volebných okrskov
Informácie pre voliča
Príloha k počtu podpisov na petíciu
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
Uznesenie Ústrednej volebnej komisie č. 31 zo 16. novembra 2010
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50