Klietka hanby

V centrálnej časti mesta Krupina sa v blízkosti Mestského úradu osadila „Klietka hanby“. Existencia tejto Klietky hanby alebo kovového praniera v Krupine je doložená písomne v 18. storočí, pričom nie je známy ani jej tvar a ani materiál, z ktorého bola vyrobená. Bola súčasťou historického námestia - Veľkého rínku, v súčasnosti Svätotrojičné námestie. Klietka slúžila na potrestanie a vystavenie hanbe zlodejov a previnilcov.

Krupinská Klietka hanby bola inšpirovaná, navrhnutá a zrealizovaná na základe analogických - dodnes jestvujúcich historických klietok, ktoré sa zachovali na území Slovenska, predovšetkým klietka zo 16. storočia na námestí pri historickej radnici v meste Levoča. Ideálna replika Krupinskej klietky bola navrhnutá z kombinácie kovu a kameňa, tradičných materiálov, ktoré sú historicky doložené i z územia mesta Krupina.

Klietka hanby bola sprístupnená verejnosti v mesiaci máj 2021 a bude atrakciou pre návštevníkov nášho mesta. Na kovovej konštrukcii je umiestnená tabuľka s popisom a QR kódom.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 6.12.2023, 14:00