Kalendár mesta Krupina na 2. mieste v celoslovenskej súťaži

  • 10.4.2024
  • 366x
  •   
Kalendár mesta Krupina na rok 2024 s názvom Krupina v obrazoch v 32. ročníku celoslovenskej súťaže NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA v kategórii MESTÁ sa umiestnil na 2. mieste. Súťaž organizuje Prezídium menované Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov s hlavným spoluorganizátorom Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Odborná porota zložená z výtvarníkov, fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov hodnotila i krupinský kalendár.

Mesto týmto úspechom nadväzuje na sériu úspešných kalendárov z predchádzajúcich rokov (v r. 2020 – 1. miesto za kalendár venovaný 200. výročiu narodenia Andreja Sládkoviča, v r. 2022 – 3. miesto za kalendár Krupina v noci a ďalšie, v r. 2023 – 3. miesto za kalendár Premeny Krupiny). Kalendár Krupina v obrazoch bol vydaný pri príležitosti 780. výročia obnovenia mestských výsad (1244 – 2024). Sú v ňom reprodukované obrazy štyroch autorov, ktorých mesto inšpirovali k namaľovaniu výtvarných diel od polovice 20. storočia až do roku 2014. Okrem Jozefa Kollára (neskorší národný umelec, ktorého diela možno vidieť aj v Galérii J. Kollára v Banskej Štiavnici), to sú MUDr. Július Považan a mladí umelci Mgr. art. Adam Šakový a Mgr. art. Dominik Hlinka.

Na príprave kalendára sa podieľali aj pracovníci oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine – Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine (Miroslav Lukáč a Jana Fertšeková Melichová) a ICM (Mgr. Zdenka Sýkorová). Fotografie umeleckých diel realizoval Ing. Milan Ďuroch a kalendár graficky spracovala a vytlačila firma Róbert Jurových – Nikara, Krupina.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52