Kalendár mesta Krupina na 1. mieste na Slovensku

  • 01.6.2020
  • 1093x
  •   

Kalendár mesta Krupina na rok 2020, ktorý bol spracovaný a vydaný pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča sa v celoslovenskej súťaži v kategórii MESTÁ umiestnil na 1. mieste (pred mestá Ružomberok a Kežmarok). Na príprave kalendára sa podieľali aj pracovníci Múzea Andreja Sládkoviča (Miroslav Lukáč) a oddelenia kultúry MsÚ v Krupine (Zdenka Sýkorová a Ján Alakša), pričom fotografie zabezpečili Ing. Milan Ďuroch (aktuálne zábery) a Ing. Jozef Lomnický (skoršie zábery rodného domu a ev. kostola). Kalendár graficky spracoval Rudolf Žiak a vytlačila tlačiereň Róbert Jurových – Nikara, Krupina.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí dovolili snímať interiéry a objekty, spojené so životom a dielom Andreja Sládkoviča, predovšetkým správcom cirkevných zborov a objektov.

Výsledky súťaže nájdete na:  http://www.najkalendar.sk/vysledky-nks-2020.htm
Kalendár je možné zakúpiť v Informačnom centre mesta a v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine.

Dr. M. Lukáč, múzeum

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 8.8.2022, 11:55