Investičné akcie realizované mestom Krupina v rokoch 2015 - 2018

1. Rekonštrukcie škôl a školských zariadení

Vybudovanie novej kanalizačnej prípojky pre ZŠ E. M. Šoltésovej Komplexná rekonštrukcia Materskej školy, Malinovského ul.
Vybudovanie novej kanalizačnej
prípojky pre ZŠ E. M. Šoltésovej

(Ministerstvo školstva SR)
Komplexná rekonštrukcia
Materskej školy, Malinovského ul.

(Európsky fond regionálneho rozvoja
+ štátny rozpočet + vlastné zdroje)
Vybudovanie novej športovej haly - telocvične pre ZŠ E. M. Šoltésovej ZŠ - odvodnenie pivníc a vybudovanie okapového chodníka
Vybudovanie novej športovej haly
- telocvične pre ZŠ E. M. Šoltésovej

(vlastné zdroje
+ Ministerstvo školstva SR)
ZŠ J.C. Hronského
- odvodnenie pivníc
a vybudovanie okapového chodníka

(Ministerstvo školstva SR)

2. Rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií

Oprava chodníka
cez starý cintorín

(vlastné zdroje)
Oprava parkoviska
pred Domom smútku

(vlastné zdroje)
Oprava miestnej komunikácie
na Tanistravár - 3. etapa

(vlastné zdroje)
Oprava povrchu mosta cez Krupinicu
Malinovského ulica - Majerský rad

(vlastné zdroje)
Oprava povrchu mosta cez Krupinicu
Majerský rad

(vlastné zdroje)
Oprava časti komunikácie
na ulici Prostredná

(vlastné zdroje)
Oprava cesty Dráhy - Krížiky
(Program rozvoja vidieka
+ Mestské lesy, s.r.o.)
Oprava cesty Dráhy, I. etapa
(Program rozvoja vidieka
+ Mestské lesy, s.r.o.)
Oprava cesty Dráhy, II. etapa
(vlastné zdroje)
Oprava povrchu cesty
- Barnove sady

(vlastné zdroje)
Oprava povrchu ciest
- Starý Háj

(vlastné zdroje)
Oprava povrchu ciest
- Šibeničná ul.

(vlastné zdroje)
Oprava chodníka
na ul. 29. augusta

(vlastné zdroje)
Oprava miestnej komunikácie
na ulici E.M.Šoltésovej

(vlastné zdroje)
Oprava miestnej komunikácie
na ulici J.Špitzera

(vlastné zdroje)
Oprava miestnej komunikácie
v lokalite Červená Hora

(vlastné zdroje)
Oprava časti miestnej komunikácie
v lokalite Pijavice

(vlastné zdroje)
Oprava spevnených plôch
na ul. M.R. Štefánika

(vlastné zdroje + COOP Jednota Krupina)
Rozšírenie parkovacích
plôch a vnútroareálové úpravy
- MŠ Malinovského

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia
Hviezdoslavovej ulice

(vlastné zdroje)
Oprava chodníka
na ul. Hviezdoslavovej - I. etapa

(vlastné zdroje)
Asfaltovanie spevnených plôch
- MŠ Malinovského

(vlastné zdroje)
Asfaltovanie spevnených plôch
- kontajnerové stojisko Školská 8-9

(vlastné zdroje)
Asfaltovanie chodníka
- ulica Hviezdoslavova

(vlastné zdroje)
Asfaltovanie MK
v lokalite Vĺčok

(vlastné zdroje)
Asfaltovanie chodníka
- ulica Jesenského

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia chodníka
na ul. 29. augusta - II. etapa

(vlastné zdroje)
Krupina - Líška
rozšírenie miestnej komunikácie

(vlastné zdroje)
Krupina - Široké lúky
asfaltovanie miestnej komunikácie

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia chodníka
(COOP Jednota Krupina + vlastné zdroje)
Vybudovanie chodníka v Starom cintoríne Rozšírenie parkovacej plochy na Majerskom rade o 16 miest
Vybudovanie chodníka
v Starom cintoríne

(vlastné zdroje)

Rozšírenie parkovacej plochy
na Majerskom rade

(vecné plnenie pri majetkoprávnom
usporiadaní vlastníctva pozemkov)

Rozšírenie parkovacej plochy na Majerskom rade Rozšírenie parkovacej plochy na ul. Priemyselná
Rozšírenie parkovacej plochy
na Majerskom rade

(vecné plnenie pri majetkoprávnom
usporiadaní vlastníctva pozemkov)

Rozšírenie parkovacej plochy
na ul. Priemyselná

(vecné plnenie pri majetkoprávnom
usporiadaní vlastníctva pozemkov)

Rozšírenie parkovacej plochy pri tenisových kurtoch Rozšírenie parkovacej plochy na ul. Železničná
Rozšírenie parkovacej plochy
pri tenisových kurtoch

(vlastné zdroje)
Rozšírenie parkovacej plochy
na ul. Železničná

(vecné plnenie pri majetkoprávnom
usporiadaní vlastníctva pozemkov)
Rozšírenie parkovacej plochy na ul. Železničná Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií - ulica Partizánska
Rozšírenie parkovacej plochy
na ul. Železničná

(vecné plnenie pri majetkoprávnom
usporiadaní vlastníctva pozemkov)
Obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácií
- ulica Partizánska

(vlastné zdroje)
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií - ulica Sládkovičova Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií - ulica Kmeťova a Bernolákova
Obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácií
- ulica Sládkovičova

(vlastné zdroje)
Obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácií
- ulica Kmeťova a Bernolákova

(vlastné zdroje)
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií - Manipulačná plocha pri Športovej hale Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií - Bočkayho námestie
Obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácií
- Manipulačná plocha
pri Športovej hale

(vlastné zdroje)
Obnova a rekonštrukcia
miestnych komunikácií
- Bočkayho námestie

(vlastné zdroje)

3. Výstavba vodovodov

Výstavba vodovodu v lokalite Nad Kltipochom Výstavba vodovodu v lokalite Červená Hor
Výstavba vodovodu
v lokalite Nad Kltipochom

(Ministerstvo ŽP SR + vlastné zdroje)
Výstavba vodovodu
v lokalite Červená Hora

(Ministerstvo ŽP SR + vlastné zdroje)

4. Rekonštrukcie budov v majetku mesta

Rekonštrukcia sociálnych
zariadení v budove MsÚ II.

(vlastné zdroje)
Stavebné úpravy
bytu správcu štadióna

(vlastné zdroje)
Zateplenie vonkajšej
fasády na tribúne

(vlastné zdroje)
Oprava atiky
na novom dome smútku

(vlastné zdroje)
Oprava zastrešenia objektu
Hrobky Plachých (1. etapa)

(vlastné zdroje)
Oprava zastrešenia objektu
Hrobky Plachých (2. etapa)

(sponzoring)
Rekonštrukcia interného
oddelenia Nemocnice Zvolen,
prevádzka Nemocnica Krupina

(Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL)
Rekonštrukcia garáže
pre hasičské auto

(vlastné zdroje)
Oprava strechy Nemocnica Krupina
Sanácia objektu
Hrobky Plachých (3. etapa)

(Ministerstvo kultúry SR
+ vlastné zdroje)
Oprava strechy
Nemocnica Krupina

(vlastné zdroje)
Obnova strechy
budovy Kina Kultúra

(pôvodný stav)
Obnova strechy
budovy Kina Kultúra

(nový stav)
(vlastné zdroje)
Stavebné úpravy vstupu
do kongresovej sály

(pôvodný stav)
Stavebné úpravy vstupu
do kongresovej sály

(nový stav)
(vlastné zdroje)
Sanácia vlhkosti a oprava
objektu Hrobky Plachých (4. etapa)

(Ministerstvo kultúry SR
+ vlastné zdroje)
Obnova múzea – statika
(NKP – dom meštiansky)

(Ministerstvo kultúry SR
+ vlastné zdroje)
Klub dôchodcov, Bočkayho nám.
- oprava interiéru v severnej časti

(Ministerstvo financií
+ vlastné zdroje)
Nová strešná krytina
na Mestskom štadióne

(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR a SFZ
+ vlastné zdroje)
Zateplenie Domu služieb Oprava podlahových krytín
Zateplenie Domu služieb
(vlastné zdroje)
Oprava podlahových krytín
- Dom služieb

(vlastné zdroje)
Modernizácia kinosály - Kino Kultúra Krupina Oprava vnútorných rozvodov vody a sociálnych zariadení - soc.ubytovňa Červená Hora
Modernizácia kinosály
- Kino Kultúra Krupina

(Audiovizuálny fond + vlastné zdroje)
Oprava vnútorných rozvodov
vody a sociálnych zariadení
- soc.ubytovňa Červená Hora

(Ministerstvo vnútra SR - Úrad
splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity)
Oprava objektu Hrobky rodiny Plachých - 5. etapa Obnova múzea – sanácia vlhkosti
Oprava objektu Hrobky
rodiny Plachých - 5. etapa

(Ministerstvo kultúry SR + vlastné zdroje)
Obnova múzea
– sanácia vlhkosti
(NKP – dom meštiansky)

(Ministerstvo kultúry SR + vlastné zdroje)

5. Iné investičné akcie

Digitalizácia Kina Kultúra - 2D Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina – etapa 3
Digitalizácia Kina Kultúra - 2D
(vlastné zdroje + Audiovizuálny fond)
Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina – etapa 3

(Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad BB)
+ vlastné zdroje)
Krupina - kanalizácia a ČOV
Krupina - kanalizácia a ČOV
(Poskytovateľ NFP: Ministerstvo ŽP SR
Prijímateľ NFP: Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.)
Váha na zbernom dvore v Krupine
(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia Strážnej veže Vartovka Autobusová zastávka na Červenej Hore
Rekonštrukcia
Strážnej veže Vartovka

(BBSK + vlastné zdroje)
Autobusová zastávka
na Červenej Hore

(vlastné zdroje)
Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina – etapa 4 Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina – etapa 5
Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina – etapa 4

(Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad BB)
+ vlastné zdroje)
Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina – etapa 5

(vlastné zdroje)
Prístrešky na kontajnery - Malinovského 6-10 Prístrešky na kontajnery - Majerský rad 74-77
Prístrešky na kontajnery
Malinovského 6-10
(vlastné zdroje)
Prístrešky na kontajnery
Majerský rad 74-77

(vlastné zdroje)
Autobusová zastávka na Červenej Hore Lávka pre chodcov a chodník - Bebrava
Autobusová zastávka
na Červenej Hore

(vlastné zdroje)
Lávka pre chodcov
a chodník - Bebrava

(Nadácia EPH + vlastné zdroje)
Autobusová zastávka na Novej Hore Spevnená plocha a prepojovací chodník pri tenisových kurtoch
Autobusová zastávka
na Novej Hore

(vlastné zdroje)
Spevnená plocha
a prepojovací chodník
pri tenisových kurtoch

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia fontány v Parku A. Sládkoviča Komplexná oprava tenisových kurtov
Rekonštrukcia fontány
v Parku A. Sládkoviča

(COOP Jednota + BBSK + vlastné zdroje)
Komplexná oprava
tenisových kurtov

(vlastné zdroje)
Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v meste Krupina Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina
Zvýšenie bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky v meste Krupina

(Dotácia Ministerstvo vnútra SR + vlastné zdroje)
Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina

(Darovacia zmluva Jaroslav Kristin-COMET)
Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina
Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina

(Darovacia zmluva Detronics, s.r.o.)
Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina

(Vlastné zdroje)
Oprava oplotenia futbalového
štadióna - II. etapa

(vlastné zdroje)
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 12:14