Geschwindova záhrada ruží

  • 29.9.2020
  • 1330x
  •   

V rámci zvyšovania atraktívnosti nášho mesta pre miestnych obyvateľov, domácich a zahraničných návštevníkov s dôrazom na zachovanie kultúrneho dedičstva regiónov požiadalo Mesto Krupina o finančný príspevok v zmysle VZN BBSK č. 38/2019 pre projekt Geschwindova záhrada ruží – oplotenie. V areáli krupinského múzea pomenovaného po významnom rodákovi, Andrejovi Braxatorisovi Sládkovičovi, sa nachádza záhrada, ktorá je venovaná pamiatke ďalšej významnej osobnosti Mesta Krupina a síce Rudolfovi Geschwindovi, ktorý od roku 1872 pôsobil v Krupine ako lesmajster.

Okrem svojho povolania sa zaoberal šľachtením a predajom ruží. V celej uhorskej a teda aj slovenskej histórii, nikto nevypestoval viac odrôd ruží ako Geschwind. Sám uvádza až 707 odrôd, z ktorých sa dodnes zachovalo len okolo 120 a mnohé z nich sa dostali do rozárií celého sveta. Asi najznámejšia je ruža Gruss an Teplitz (Pozdrav Tepliciam), ktorá bola ocenená prívlastkom svetová ruža a v roku 2000 bola v Montreale zaradená do Svetovej siene slávy starých ruží. Rudolf Geschwind umrel v Krupine roku 1910 a je pochovaný na miestnom cintoríne (zdroj: www.krupina.sk).

Na jeho počesť boli v roku 2002 práve v záhrade Múzea Andreja Sládkoviča vysadené ruže darované Arborétom Borová Hora vo Zvolene, ktoré je jedným z mála rozárií s ružami Rudolfa Geschwinda. Do Krupiny sa tak vrátila aspoň časť z veľkého množstva ruží, ktoré tu za svojho života Rudolf Geschwind vypestoval. Záhradu využívajú návštevníci Múzea Andreja Sládkoviča, kde môžu počas sezóny obdivovať bohato kvitnúce ruže a nájsť príjemné schladenie pod mohutným stromom orecha v horúcich dňoch. Konajú sa tu rôzne sprievodné podujatia počas spoločenských akcií ako napr. Noc múzeí a galérií, Dni mesta Krupina a pod..

V posledných rokoch bolo najväčším problémom samotné oplotenie záhrady, ktoré bolo v havarijnom stave. Nakoľko je záhrada vyvýšená oproti miestnej komunikácii, jej oplotenie je zároveň oporným múrom. Ak by nedošlo k jeho zabezpečeniu a oprave, časom by hrozil zosuv pôdy na komunikáciu. Hlavnou aktivitou projektu boli teda stavebné práce, ktorých výsledkom je opravený múrik v celej jeho dĺžke 44 m s osadením nových plotových dielcov z kovanej konštrukcie. Realizácii stavebných prác predchádzal výber dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v priebehu letných mesiacov došlo k samotnej realizácii diela.

S podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 8.000,00 EUR sa nám podarilo vytvoriť predpoklad na dobudovanie záhrady do atraktívnejšej podoby pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov mesta.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 8.8.2022, 11:55