Finančná podpora pre Mestskú knižnicu v Krupine

  • 10.9.2020
  • 921x
  •   

Fond na podporu umenia, na základe žiadostí o finančnú podporu v rámci výzvy 8/2019 rozhodol, že finančne podporí Mestskú knižnicu v Krupine a to sumou 1500,00 € na nákup knižného fondu pre všetky vekové kategórie. Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vďaka získanej podpore a spolufinancovaniu zo strany Mesta Krupina sa zatraktívni a skvalitní knižný fond a zakúpia sa knihy rôznej kategórie ( náučná literatúra, beletria, literatúra pre deti a mládež). Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov zo širokého okolia.

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 25.10.2021, 08:12