Evanjelický tolerančný kostol

Významná dominanta mesta pri hlavnej trase prechádzajúcej mestom. Kostol vznikol po Tolerančnom patente Jozefa II. v rokoch 1784 – 1786 v klasicistickom duchu. V roku 1820 bol hlavný oltár premiestnený na západnú stranu, ale už s novým oltárnym obrazom od banskobystrického maliara Letača. Po veľkom požiari pri kostole vznikla nová kamenná veža dokončená v roku 1829. V kostole pôsobili významní slovenskí národní dejatelia ako evanjelickí kňazi – Daniel Maróthy alebo Michal Miloslav Huľuk a okrem iných boli tu krstení Andrej Braxatoris (Sládkovič) 1. apríla 1820 a Elena Maróthy (Šoltésová) 9. januára 1855.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29