Elektronická schránka - základné informácie

Elektronická schránka je určená na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci, čiže aj mestom Krupina. Elektronickou komunikáciou sa rozumie zasielanie elektronických podaní a doručovanie elektronických dokumentov. Tento spôsob komunikácie umožňuje nahradiť súčasnú komunikáciu v listinnej podobe. Elektronická komunikácia prebieha na www.slovensko.sk .

Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.

Cez službu všeobecnej agendy  je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci, čiže aj mestu Krupina.

Na prehliadanie súborov pod Windows s KEP-om (koncovka súboru ASICE) treba stiahnuť a nainštalovať Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS - aktuálna verzia) zo stránky https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. Je potrebné najskôr stiahnuť celý balík  vo formáte ZIP z https://slovensko.sk/static/zep/apps/Verzie_4_32-bit_.NET_aplikacii_pre_ZEP.zip . Po rozbalení treba spustiť a nainštalovať  program  DSuite.eIDAS.x86.sk-sk.


Ak Vám do elektronickej schránky príde notifikačná doručenka treba postupovať podľa návodu v bode 9 na stránke https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-podania/#do  alebo si môžete pozrieť video s návodom (Video č. 10 - Potvrdenie prijatia úradného rozhodnutia) na https://www.youtube.com/watch?v=WyJAr1ZRIsE


Všetky videá od Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) nájdete na https://www.youtube.com/channel/UCNnbeWKUGK-WfsPyuGW3oyw .

 

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19