Dotazník PHSR mesta Krupina

  • 17.1.2023
  • 203x
  •   

Vážení spoluobčania,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, ktorého cieľom je získať informácie o názoroch a potrebách občanov mesta Krupina. Informácie sú anonymné, budú štatisticky vyhodnotené a stanú sa podkladom pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina.


Link na dotazník:

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 4.2.2023, 15:25