Dni mesta Krupina - slávnostné mestské zastupiteľstvo a ocenené osobnosti

  • 10.6.2024
  • 384x
  •   
Počas 16. ročníka Dní mesta Krupina sa časť kultúrneho programu presunula do priestorov kina Kultúra, v ktorom sa v piatok 31. mája 2024 o 17.00 bubeníkmi z Campana batucada neplánovane začal slávnostný program, po ktorom nasledovala reminiscencia udelenia privilégií Belom IV. z roku 1244. Spomienka na získanie privilégií v podaní členov Divadelného ochotníckeho súboru Braxatoris sa uskutočnila pri príležitosti 780. výročia ich udelenia. O historických okolnostiach získania privilégií aj s presahom do prítomnosti následne informoval aj historik múzea dr. Miroslav Lukáč. Potom sa začalo slávnostné Mestské zastupiteľstvo v Krupine. Všetkých hostí privítal primátor mesta Ing. Radoslav Vazan a tiež zástupca družobného mesta Anykščiai viceprimátor Dainius Žiogelis. Ten tiež odovzdal oficiálny dar – plastiku vtáka, ktorý je symbolom slobody. Ďalší členovia zahraničnej delegácie Linas Šulskus, poradca primátora a Egidijus Šilaik, zástupca riaditeľa Gymnázia v meste Anykščiai, primátorovi odovzdali zvláštny koláč a višňové víno, vyrábané v starobylej likérke. Potom sa prítomným prihovorila prednostka Okresného úradu v Krupine Bc. Petra Teťáková a v súvislosti s výročím obnovenia privilégií pripomenula niektorých historikov Krupiny, ktorí ostali v našich spomienkach.

Počas slávnostného zastupiteľstva boli tradične ocenené osobnosti mesta. Medzi laureátmi si ocenenie prevzali Margita Alakšová, Anna Križanová, Mgr. Eva Mitterová, Marián Valica, Ján Alakša, MUDr. Milota Fraňová a ocenenie in memoriam pre Jozefa Hraška zástupca rodiny. Ocenení sa podpísali do Pamätnej knihy mesta Krupina a taktiež sa krátko prihovorili obecenstvu a hosťom.

Pani Margite Alakšovej bola udelená cena Zápis do pamätnej knihy mesta za dlhoročnú obetavú prácu v zdravotníckom sektore a za organizačnú a dobrovoľnú prácu vo vedúcich pozíciách v seniorskom združení na úrovni regiónu a mesta Krupina, ako aj za aktívnu reprezentáciu seniorov a mesta na poli kultúry. V zdravotníctve pracovala 40 rokov, a to od roku 1968 a v rokoch 1983 – 2003 vykonávala mimoriadne náročnú funkciu vrchnej sestry na chirurgickom oddelení NsP Krupina. Od 60-tych rokov bola aktívna v Slovenskom Červenom kríži v Krupine ako členka, potom hospodárska. Je tiež nositeľkou viacerých ocenení z oblasti zdravotníctva. Po odchode do dôchodku v roku 2003 sa aktívne venuje práci v Združení kresťanských seniorov v Krupine, kde od roku 2011 vykonáva funkciu predsedníčky. Od roku 2018 je predsedníčkou krajského združenia dôchodcov a členkou Ústredného združenia dôchodcov v Bratislave. Účinkuje aj vo folklórnom súbore Vartovka a divadelnom súbore seniorov v Krupine. S manželom Ing. Jozefom Alakšom vychovala tri deti, pričom jedna dcéra vyštudovala medicínu a pôsobí ako lekárka.

Pani Anne Križanovej bola udelená cena Zápis do pamätnej knihy mesta za dlhoročnú obetavú, dobrovoľnú a organizačnú prácu vo vedúcich pozíciách v seniorskom združení na úrovni regiónu a mesta Krupina a za aktívnu reprezentáciu seniorov a mesta na poli kultúry. V roku 2009 začala pracovať ako predsedníčka základnej organizácie a podpredsedníčka Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Okrem organizačnej práce, sa aktívne zapájala do práce divadelného krúžku a aj ako speváčka v speváckom súbore Vartovka. Pravidelne sa zúčastňovala súťaže a prehliadky Tradičná chuť Hontu a ďalších kultúrno-spoločenských podujatí. Svoju nezištnosť a obetavosť pomáhať druhým uskutočňuje ako vedúca krupinskej rodiny Tešiteliek Božského srdca Ježišovho pri rímskokatolíckom Kostole Narodenia Panny Márie v Krupine.

Pani Mgr. Eve Mitterovej bola udelená cena Zápis do pamätnej knihy mesta za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu, ako aj za dobrovoľnú a organizačnú prácu vo vedúcich pozíciách v seniorskom združení na úrovni regiónu a mesta Krupina. Od roku 1965 pôsobila v školstve – v Čekovciach, potom v Sebechleboch a nakoniec od roku 1975 v Krupine na základnej škole (dnes ZŠ Jozefa Cígera Hronského). Učila žiakov na I. stupni a výnimočne i žiakov II. stupňa. Od roku 2012 bola predsedníčkou klubu učiteľov a rovnako pracuje aj v okresnej rade Jednoty dôchodcov Slovenska v Krupine. Mgr. Mitterová je nositeľkou viacerých ocenení a vyznamenaní a v roku 2023 získala Cenu Jana Amosa Komenského za pedagogickú činnosť.

Pánovi Mariánovi Valicovi bola udelená Cena primátora mesta Krupina za dlhoročnú športovú činnosť a reprezentáciu mesta vo futbale a za obetavú trénerskú prácu vo futbalovom klube v meste Krupina. Od siedmych rokov hrával futbal, k čomu ho priviedol jeho otec, postupne reprezentoval Krupinu až do 32. roku svojho života. Od roku 2000 trénuje dorast a od minulého roku aj krupinské A mužstvo. So svojimi zverencami získal viacero úspechov a umiestnení. S manželkou Ivetou majú troch synov, pričom ich priviedol k športu a ešte dvaja z nich doteraz hrávajú za krupinské A mužstvo.

Pánovi Jánovi Alakšovi bola udelená Cena mesta Krupina za výnimočnú tvorivú umeleckú činnosť na úrovni regiónu a mesta Krupina v prospech umeleckej obce, ale aj obyvateľov a školských inštitúcií v meste Krupina. Ján Alakša pôsobil viac ako 40 rokov v oblasti kultúry – Mestského domu osvety, neskôr Mestského kultúrneho strediska a naposledy ako vedúci oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine. Vďaka svojmu talentu a zručnosti vyhotovil viaceré plastiky a busty pre školské a kultúrne inštitúcie v meste (busta A. Sládkoviča pre miestne gymnázium a bustu J. C. Hronského pre Základnú školu J. C. Hronského a i.). Vďaka svojim kontaktom stál aj pri zabezpečení primátorskej reťaze s erbom mesta Krupina, a to v roku 1990. S manželkou Máriou vychoval tri deti, ktoré viedol s citom otca i umelca a ktoré sa uplatnili v oblasti výtvarného a dramatického umenia.

Pani MUDr. Milote Fraňovej bola udelená Cena mesta Krupina za dlhodobú obetavú prácu v zdravotníckom sektore a za neúnavnú starostlivosť o pacientov meste Krupina. Dr. Fraňová vyštudovala odbor pediatria na Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1979 nastúpila do Okresného ústavu národného zdravia vo Zvolene, NsP v Krupine na detské oddelenie ako sekundárna lekárka v odbore pediatria a ako primár ju prijímal a viedol MUDr. Július Považan. Po atestácii I. stupňa v odbore pediatria vykonávala prácu obvodnej lekárky pre deti a dorast. Najprv pracovala v ambulancii v Krupine na poliklinike a v roku 1996 si zriadila súkromnú lekársku prax s detskou ambulanciou, ktorú vykonávala aj po odchode do dôchodku až do konca roka 2023, a to aj 10 rokov po odchode do dôchodku.

Pánovi Jozefovi Hraškovi bola udelená Cena mesta Krupina in memoriam za dlhoročnú a obetavú organizačnú a trénerskú prácu vo futbalovom klube v meste Krupina. Pán Hraško sa narodil vo Zvolene a vyrastal vo Zvolenskej Slatine. V roku 1984 vstúpil ako zástupca krupinských strojární do futbalového klubu TJ Krupina. Pracoval ako vedúci A mužstva dospelých popri trénerovi Dr. Moncoľovi. Po absolvovaní trénerského kurzu IV. triedy získal aj licenciu trénera skupiny C, a potom sa začal intenzívne venovať mládeži ako tréner, pričom vychoval hráčov, ktorí sa venujú alebo sa takmer doteraz venovali futbalu – Maroš Skopal, Martin Selecký, Stanislav Bohuš a ďalší. Po krátkej prestávke, keď žil v Prahe, sa v roku 2012 znovu zapojil do práce MFK Krupina a viedol prípravku a s družstvom U11 v rámci súťaže Oblastného futbalového zväzu Zvolen, pričom so 6-bodovým náskokom U11 vyhrala jesennú súťaž. Napokon zomrel v Prahe v roku 2021 vo veku 64 rokov. S manželkou Annou vychoval 2 deti. Za rodinu pán Hraška ocenenie prevzala dcéra Lucia Šimková, ktorá je už druhý rok prezidentkou MFK Krupina a sčasti pokračuje v práci, v ktorej ju inšpiroval aj jej otec.

Nakoniec podujatia v kine Kultúra vystúpil chrámový spevácky zbor Cantus Carponensis pri rímskokatolíckom kostole v Krupine. Prezentoval sa skladbami Aká si mi krásna, Pokoj a neoficiálnou hymnou mesta Vartovka od Krupinčana Petra Rusnáka.

Dr. M. Lukáč
Fotografie pre mesto Krupina vyhotovil Miroslav Mokrý

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52