Deň Zeme - 22. apríl 2023

Blíži sa Deň Zeme a tak ako každý rok aj tento rok ho chceme venovať nášmu mestu. Pri tejto príležitosti máme na piatok 21. apríla 2023 pripravené rôznorodé aktivity.  Mesto Krupina  s Domčekom - CVČ, materskou školou a našimi základnými a strednými školami v spolupráci so spoločnosťami Mestské lesy, s.r.o. Krupina, Marius Pedersen, Brother Industries Slovakia, LIND Mobler Slovakia, COOP Jednota Krupina, Way Industries, Wittur Krupina organizujeme Deň Zeme, v rámci ktorého si vyčistíme a skrášlime naše mesto, vysadíme stromčeky a deti sa dozvedia viac o ochrane prírody a životného prostredia. Tešíme sa na túto skvelú akciu, veríme že počasie nám bude priať.

Na edukačné aktivity  zamerané na zvyšovanie environmentálnej osvety žiakov materských a základných škôl sa môžete tešiť v Domčeku- CVČ, kde na detičky čakajú nasledovné stanovištia:

1. SOŠ obchodu a služieb Krupina-  Environmentálny program Strednej odbornej školy obchodu a služieb, eko-pedagogika, zmeny klímy

2.  Gymnázium A. Sládkoviča- prezentácia projektu- študenti sa pravidelne zapájajú do environ vzdelávania, študenti dali recyklovanému textilu druhú šancu. Pod záštitou študentskej firmy Eco&You vytvorili projekt, ktorý upriamuje pozornosť na problematiku ekológie v textilnom priemysle. Rozhodli sa dať nepotrebnému textilu druhú šancu a nájsť mu nový zmysel. Zorganizovali zber nepotrebného textilu, z ktorého následne vyrábali a predávali originálne hračky pre psov a plátenné tašky, ktoré nahrádzajú plastové vrecúška. Predajom vreciek na bioodpad podporili správne separovanie odpadu.

3.  Mesto Krupina- Príbeh, čo kam patrí - separovanie, aktivity pre deti

4. Domček CVČ- aktivity zamerané na vodu, pôdu

5. Mestské lesy Krupina - sadenie stromov

6. Planetárium Žiar nad Hronom – Zemeguľa, prednáška a pozorovanie Slnka ďalekohľadom pre deti,  v spolupráci s hvezdárňou Rimavská Sobota

7. Výroba pohľadníc spojená so súťažou

8. Chovatelia zvierat ukážka

Okrem edukačných aktivít, ktoré budú prebiehať  v Domčeku CVČ sa pracovníci z Mestského úradu aktívne zapoja do aktivít v rámci Dňa Zeme. Spolu s Mestskými lesmi Krupina vysadíme niekoľko desiatok stromov, kvetov a podujmeme sa na skrášlení nášho mesta a jeho bezprostredného okolia. Spolu s našimi základnými školami vyčistíme niekoľko lokalít od smetí, kde sa do tejto tradičnej výzvy zapoja aj miestne firmy.  Spoločnosť Brother Industries Slovakia vyčistia a obnovia značenie smerom k Tureckým studniam a spoločnosť LIND Mobler Slovakia vyčistia okolie Vartovky a majú záujem o osadenie nových smetných košov v centre mesta. COOP Jednota Krupina, spoločnosť Wittur a spoločnosť Way industries finančne podporili organizáciu Dňa Zeme v meste.

Dodanie hygienických pomôcok a následný zber odpadu v rámci Dňa Zeme nám zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen.

Urobiť náš spoločný verejný priestor krajší a čistejší môžete aj vy.

Deň Zeme je dôležitou príležitosťou na to, aby sme ukázali svoju ochranársku stránku a zaviazali sa k udržateľnej budúcnosti pre nás všetkých. Každý malý krok, ktorý urobíme, môže mať veľký vplyv na našu planétu a jej životné prostredie. Takže sa spojme a oslávme Deň Zeme tým, že urobíme pre ňu niečo užitočné. Primátor mesta vyzýva občanov, aby neboli ľahostajní k svojmu okoliu. Tento deň si môže každý občan poupratovať vo svojom okolí domu a priložiť tak ruku k dielu. Cestou do prírody si vezmime so sebou nejaké vrecko, a keď uvidíme odpad, ktorý do prírody nepatrí, zohnime sa a zoberme ho so sebou. Stačí tak málo, a predsa to povedie k veľkým veciam.

ĎAKUJEME, že Vám nie je ľahostajné životné prostredie a svet okolo nás.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19