Daniel Hevier a múza krupinského rodáka (# Marína Andreja Sládkoviča)

  • 02.2.2021
  • 838x
  •   

Je len niekoľko kníh, o ktoré je trvalý záujem generácií spisovateľov, kritikov i čitateľov, vzdialených od seba desiatky či stovky rokov. K takým patrí výnimočná básnická skladba Marína od krupinského rodáka Andreja Sládkoviča, ktorú dokončil v roku 1845 a ktorá vyšla v Pešti roku 1846 pred 175 rokmi. Nielenže je najdlhšou ľúbostnou básnickou skladbou na svete (a má na to aj certifikát), ale má niekoľko naj a je - či aj môže byť - zaujímavá pre mladých čitateľov. Práve oni sú cieľom nového spracovania knihy # Marína v interpretácii Daniela Heviera. Výstižné hodnotenia vybraných strof (básní v básni, z ktorých každá je básňou samou o sebe) od vynikajúceho slovenského spisovateľa, odhaľujú skryté či menej jasné posolstvá a významy.

S využitím a zhodnotením i kritických téz o Maríne z pera našich literárnych kritikov, ktorí sa nevyhnutne venovali romantickej spisbe a v nej hlavne Maríne a Sládkovičovi (Milan Pišút, Jaroslav Vlček, Štefan Krčméry, Alexander Matuška, Nora Krausová, Svetozár Hurban Vajanský) sprevádza Hevier čitateľa krásou jazyka i významu jednotlivých strof Maríny. Autor si všíma i symetrickosť textu, zdôrazňuje i to, že je to plánovaná presne napísaná báseň na verejné recitovanie, „ako povedal jeden slovenský recitátor“... Dokonca Marína sa dá spievať, veď básnik mal herecký a hudobný talent... Prečo je v básni toľko otáznikov, výkričníkov, čo je to vlastne slovo môž´ ?! Prečo používa toľko protikladov a toľko neznámych slov: pod prstma, mojima, špatná, nevernosť, ihrách... a dokonca i primrieť! I na to čitateľ nájde odpoveď.

Niektoré aspekty básne ostali nepovšimnuté či ináč hodnotené – náboženské cítenie Sládkoviča (študenta teológie a filozofie a neskoršieho ev. a.v. kňaza), ktoré sa decentne vinie celou skladbou a rovnako aj historické paralely či symboly, ktoré môžu zaujať i nehistorika (napríklad symbol horiacej Moskvy). Pri poznaní biblických motívov ľuďmi 19. storočia – tak ako ich poznal Sládkovič – je i náznak ľahko rozpoznateľným posolstvom pre poučeného a vzdelaného čitateľa. Na niektoré aspekty či verše Maríny možno nájsť iné vysvetlenie – čo autor, to interpretácia. Kniha je však potešujúcim kúskom každej dobrej knižnice. Sviežosť celého diela podčiarkuje i graficky lákavý obal s hrebeňovou väzbou, ktorá je doplnkom ešte lepšieho obsahu. 120-stranová kniha vyšla pri príležitosti 200. výročia narodenia krupinského rodáka vo vydavateľstve TRIO Publishing v roku 2020 a každý čitateľ ju zhltne doslova za pár minút.

Hevierova Hešteg Marína je tu! Pre študentov i všetkých milovníkov dobrej literatúry. Ešte pred vydaním knihy sa jej autor stretol s historikom Múzea Andreja Sládkoviča, pričom rozoberali detaily zo života básnika a interpretáciu Maríny, čo nie je náhoda týkajúca sa krupinskej muzeálnej inštitúcie. Knihu bude možné vo vhodnom čase zakúpiť i v priestoroch krupinského múzea a informačného centra mesta.

Dr. M. Lukáč, múzeum

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 20.5.2022, 13:15