Cena Jána Amosa Komenského odovzdaná krupinským učiteľom

  • 29.3.2022
  • 1395x
  •   
Dňa 28. marca pri príležitosti medzinárodného Dňa učiteľov (výročie narodenia J. A. Komenského) primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan a predseda Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine Mgr. Michal Strelec, odovzdali Cenu Jána Amosa Komenského vybraným pedagógom školských zariadení na území mesta. Okrem mesta Krupina a MsZ v Krupine, udelenie ceny zorganizovali aj Komisia „Človek človeku“ – ZPOZ a aj oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine. Tentoraz sa 2. ročník ocenenia konal v priestoroch kina Kultúra.

Oceneným i prítomným pedagógom sa prihovoril primátor mesta Radoslav Vazan, ktorý vyzdvihol neľahkú a nenahraditeľnú úlohu učiteľa, v ktorého rukách sa formujú charaktery detí. Peter Sedmák predstavil laureátov ceny – anotácie života a pracovných úspechov krupinských pedagógov.

Po ukončení oficiálnej časti, sa auditórium mohlo potešiť z umeleckého výkonu aj svojich kolegov učiteľov v divadelnej hre Hra je hra v prevedení členov DOS Braxatoris.

Laureáti ocenenia:

Pani Ružena Borchová,  ktorá od roku 1968 pôsobila ako učiteľka 1. a 2. ročníka, pričom učila hudbu i druhý stupeň na Základnej deväťročnej škole (dnes ZŠ E. M. Šoltésovej) v Krupine.

Mgr. Elena Illanitzová,  ktorá od roku 1973 učila na Gymnáziu v Krupine (dnes Gymnázium Andreja Sládkoviča) francúzsky jazyk a latinčinu a v rokoch 1990 – 2008 tam pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľa školy.

Pani Alica Peressényiová,  ktorá pôsobila ako učiteľka v Materskej škole na Záhradnej ulici v Krupine, neskôr pokračovala v Materskej škole na ulici Malinovského, kde pôsobí dodnes.

Mgr. Mária Strelcová,  ktorá od roku 1973 pôsobila na I. Základnej škole v Krupine (dnes ZŠ Jozefa Cígera Hronského) ako učiteľka nemeckého a ruského jazyka.

Ing. Mária Šumichrastová,  ktorá od roku 1994 pôsobila na Obchodnej akadémii v Krupine, neskôr pokračovala na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, kde vyučovala ekonomické predmety.

Všetci pedagógovia získali ocenenie za dlhoročnú záslužnú pedagogickú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť a za dosiahnuté mimoriadne úspechy v reprezentácii školy, a to i vo vzťahu k rôznym mimoškolským aktivitám, ktoré rozvíjali v prospech žiakov, pedagógov škôl alebo i obyvateľov mesta Krupina.

Dr. M. Lukáč
Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 4.2.2023, 15:25