Cena Jána Amosa Komenského odovzdaná krupinským pedagógom

  • 16.11.2021
  • 1452x
  •   

Primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan, viceprimátorka mesta a poslankyňa MsZ v Krupine Mgr. Anna Borbuliaková odovzdali Cenu Jána Amosa Komenského pedagógom školských zariadení na území mesta. Okrem mesta Krupina a MsZ v Krupine udelenie ceny zorganizovali aj Komisia „Človek človeku“ – SPOZ a Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine, ktorú zastupoval jej predseda a poslanec MsZ Mgr. Michal Strelec.

Oceneným sa prihovorili primátor mesta R. Vazan, ktorý ocenil neľahkú a nenahraditeľnú úlohu učiteľa, v ktorého rukách sa formujú charaktery a budúci lekári, učitelia a pracovníci všetkých sfér verejného či pracovného života spoločnosti. Predseda kultúrnej komisie M. Strelec pred samotným odovzdaním ceny prečítal anotáciu života a pracovných úspechov laureátov ceny. Rovnako aj viceprimátorka mesta A. Borbuliaková pripomenula, že ocenenie sa odovzdáva neskôr, ako bolo plánované kvôli známym opatreniam, ale zároveň vyjadrila želanie, že sa v tejto započatej tradícii bude pokračovať a že ocenení dnes sú prvými z prvých...

Laureáti ocenenia:
Mgr. Adriana Heclová,  ktorá dlhé roky pôsobila v základných školách v Sebechleboch a Hontianskych Nemciach a naposledy v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského v Krupine,

pani Elena Víteková,  ktorá pôsobila na Základnej deväťročnej škole v Krupine (dnes Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej),

Mgr. Adriana Korčoková,  dnes stredoškolská profesorka anglického jazyka na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine,

Bc. Ján Brodniansky,  ktorý pracuje ako hlavný majster odborného výcviku SOŠOaS v Krupine,

Mgr. Anna Ližbetinová,  DiS. art., ktorá pracuje na Základnej umeleckej škole v Krupine a tri desaťročia úspešne vedie miešaný chrámový zbor Cantus Carponensis,

Mgr. Ľubica Dudkievičová,  ktorá pracovala na viacerých školách a viedla i Domček-CVČ v Krupine, pred odchodom do dôchodku pracovala na Strednej škole obchodu a služieb v Krupine,

Mgr. Margita Jakubčová,  dlhoročná pracovníčka Osobitnej (dnes Špeciálnej) základnej školy v Krupine,

pani Agnesa Záchenská,  pracovníčka Materskej školy na Malinovského ulici v Krupine,

Mgr. Ingrid Kohútová  – zakladateľka a riaditeľka Súkromnej materskej školy v Krupine.

Všetci laureáti Ceny Jána Amosa Komenského sa malej slávnosti nemohli zúčastniť, preto im budú ocenenie i finančná odmena odovzdané individuálne.

Dr. M. LukáčPriložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 25.11.2022, 09:45