Banskobystrická regionálna správa ciest zverejnila plán kosby okolia ciest v kraji

Banská Bystrica, dňa 21. júla - Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. (BBRSC) pripravila a zverejnila orientačný plán kosby trávnatých porastov v okolí komunikácií v Banskobystrickom kraji.

Letná údržba v kraji je už v plnom prúde. Jedným z najdôležitejších a najčastejších  výkonov v letnom období je kosba okolia ciest, nakoľko odstránenie trávnatého porastu z okolia ciest je nevyhnutné pre bezpečnú a plynulú premávku.
BBRSC sa tento rok rozhodla zaviesť novinku pre občanov a zostavilo orientačný plán kosby v našom kraji s uvedením konkrétnych úsekov a mesiacov, v ktorých bude kosenie realizované.

Predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan uviedol: „Som rád, že plníme ďalší politický a hlavne pragmatický záväzok z nášho stretnutia s primátormi a starostami v kraji. Prvýkrát v histórii zverejňujeme orientačný plán kosby v kraji pre lepšiu orientáciu verejnosti, ale aj zástupcov samospráv.“

BBRSC zabezpečuje kosbu okolia ciest dvomi spôsobmi a to predovšetkým strojovo, pokiaľ je to potrebné alebo to terén neumožňuje, sú menšie úseky okolia ciest dokosené ručne za pomoci motorových a akumulátorových kosačiek. BBRSC vykoná podľa plánu počas letnej sezóny kosbu okolia ciest II. a III. triedy v dĺžke 2500 km a celkovej rozlohe spolu 23 200 000 m², cesty I. triedy v dĺžke 593 km a rozlohe spolu 5 500 000 m². Frekvencia kosby je podľa technického predpisu vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja stanovená na minimálne 2x ročne každý úsek cesty. Týmto predpisom sa riadi aj BBRSC, pričom je potrebné prihliadať na prioritu a dopravný význam cesty, či poveternostné podmienky.

Riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry BBSK Róbert Machala uviedol: „Plán je orientačný, treba však chápať, že termíny sa posúvajú napríklad v prípade zlých poveternostných podmienok alebo mimoriadnych situácií na komunikáciách a preto je jeho záväznosť skutočne len orientačná.“

Obyvatelia tak vďaka plánu budú mať prehľad o stave okolia vozoviek, priebehu kosby a osvoja si tiež frekvenciu kosby konkrétnych úsekov v kraji. Cieľom BBRSC sú bezpečné komunikácie za každého počasia a každého ročného obdobia. Vodiči i obyvatelia kraja si môžu overiť termín kedy bude „ich úsek cesty“ pokosený v „Orientačnom pláne kosby BBSK“ na stránke BBRSC:  http://www.bbrsc.sk/orientacny-plan-kosby-pre-bbsk-na-rok-2023/

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45