79. výročie ukončenia II. svetovej vojny

  • 09.5.2024
  • 428x
  •   
V utorok 7. mája 2024 sme si pripomenuli 79. výročie konca II. svetovej vojny (8. máj 1945), počas ktorej antihitlerovská koalícia - ZSSR, USA, Veľká Británia a ich spojenci porazili faišzmus. Pietny akt kladenia vencov sa uskutočnil v Parku Andreja Sládkoviča pri Pamätníku obetiam I. a II. svetovej vojny o 13.00 hodine.

Zástupcovia mesta – primátor Ing. Radoslav Vazan, viceprimátorka a poslankyňa MsZ v Krupine Mgr. Anna Borbuliaková, zástupkyňa okresu – Bc. Petra Teťáková prednostka OÚ v Krupine, ďalej prednosta MsÚ v Krupine a poslanec Zastupiteľstva BBSK Ing. Ján Šufliarský, predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Karasieva Stepanova v Krupine JUDr. Ján Mojžiš, zástupcovia Únie vojnových veteránov pplk. v.z. Ing. Mgr. Branislav Krajč a npr. v.v. Roman Vištiak, položili k pamätníku vence a po pietnom akte aj zapálili symbolické svetlá ako spomienku na vyhasnuté životy. Po zaznení hymny Slovenskej republiky sa prítomným prihovorili primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, ktorý pripomenul množstvo obetí slovanských národov, ale aj 216 Krupinačanov, ktorým je venovaný pamätník v Parku Andreja Sládkoviča. Na pietnom akte sa zúčastnili aj študenti SOUOaŠ a Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine, členovia SZPB a obyvatelia Krupiny.

Spomienka na koniec II. svetovej vojny by mala pokračovať zapálením Vatry v piatok 10. mája o 18.00 hod. na Stražavári pri Vartovke.

Dr. M. Lukáč
Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52