79. výročie oslobodenia mesta Krupina

  • 04.3.2024
  • 639x
  •   
Pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Krupina (3. marca 1945) sa o niekoľko dní skôr dňa 1. marca 2024 o 11.00 hodine uskutočnil spomienkový a pietny akt kladenia vencov s hlavným programom na Svätotrojičnom námestí. V tento deň ďakovné vence položili zástupcovia mesta Krupina – primátor Ing. Radoslav Vazan, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov doc. Viliam Longauer, ďalej predseda ZO SZPF Karasieva Stepanova v Krupine JUDr. Ján Mojžiš, generál vo výslužbe Ing. Stanislav Petrenec a zástupcovia Únie vojnových veteránov v Slovenskej republike – podplukovník v zálohe Ing. Mgr. Branislav Krajč a nadporučík vo výslužbe Roman Vištiak.

K pietnemu aktu sa pripojili aj obyvatelia Krupiny a zamestnanci MsÚ v Krupine, členovia SZPB a študenti krupinských stredných škôl. Primátor i hostia položili vence k tabuliam 57 padlých hrdinov z radov príslušníkov Kráľovskej rumunskej armády a tabuli s dátumom oslobodenia 3. marec 1945 na budove MsÚ. Potom sa spolu s ďalšími poklonili pri veľkom pamätníku venovanom Červenej armáde. Po zaznení ruskej, rumunskej a slovenskej hymny sa primátor, ďalej zástupca SZPB doc. Longauer a gen. Petrenec prihovorili prítomným. Pripomenuli význam tohto dňa pre obyvateľov mesta, ako aj historický význam udalosti akou bolo oslobodenie mesta a Slovenska.

Primátor a hostia zároveň položili vence a zapálili kahance pri pamätníku a vojnovom hrobe venovanom 26 príslušníkom Červenej armády a pri pamätníku 57 obetí z radov kráľovskej rumunskej armády v priestore starého cintorína v Krupine.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59