Spomienka na 200. výročie narodenia Andreja Braxatorisa Sládkoviča

Spomienka k 200. výročiu narodenia A. Sládkoviča sa zo známych dôvodov v našom meste v pôvodnom termíne v marci 2020 uskutočnila položením vencov k jeho pamätníku v Parku Andreja Sládkoviča, no ďalší slávnostne pripravený program sa v tento deň neuskutočnil. Na začiatku školského roka dňa 4. septembra ju v upravenej podobe zorganizovalo oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Krupine.

Program sa začal v Parku Andreja Sládkoviča za účasti žiakov, študentov a učiteľov základných a stredných škôl. Pokračoval otvorením výstavy prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Krupina (výstava Po stopách Sládkoviča) a predstavením 2 nových obrazov: Marína, Andrej Sládkovič a Antónia Júlia Sekovičová od akademickej maliarky Kataríny Vavrovej v Múzeu Andreja Sládkoviča. Posledná časť programu sa ukončila v ev. a.v. kostole, kde bol Andrej Sládkovič pokrstený. Na slávnosti sa zúčastnila aj prapravnučka Karola Braxatorisa – najstaršieho brata Andreja Sládkoviča.

V parku sa prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, ktorý okrem iného spolu s viceprimátorkou mesta a riaditeľkou Gymnázia A. Sládkoviča Mgr. Annou Borbuliakovou položili k pamätníku A. Sládkoviča symbolický veniec z kvetov v tvare srdca. Následne i spolu s prednostkou OÚ v Krupine Mgr. Erikou Turanovou zasadili lipu A. Sládkoviča – symbol Slovanov i štúrovcov. V parku zazneli i Sládkovičove verše v podaní absolventa gymnázia Miroslava Ištvána a tvorba žiačky ZŠ JCH Barbory Melichovej. V parku i v ev.a.v. kostole hymnické piesne a niektoré piesne z pera Andreja Sládkoviča interpretovali členovia cirkevného zboru Cantus Carponensis pod vedením Mgr. Anny Ližbetinovej. Múzeum reprezentoval historik PhDr. Miroslav Lukáč, ktorý sa prihovoril žiakom, študentom i hosťom v parku, ďalej v múzeu a historickou prednáškou k životu a dielu Sládkoviča v evanjelickom kostole, v ktorom hostí privítal miestny zborový farár Mgr. Miroslav Dubek evanjelického a.v. cirkevného zboru v Krupine.

M. Lukáč, múzeum
Foto: r65 studio Ing. Milan Ďuroch

Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.