Mesto ocenilo osobnosti športu za rok 2022

Mesto Krupina ani tento rok nezabudlo na najúspešnejších športovcov. Návrhy boli podané jednotlivými športovými klubmi a občanmi mesta za dlhodobé športové úspechy ocenených športovcov a najmä dosiahnutými výsledkami v roku 2022 v kategórii športovec, ako i dlhodobými výbornými výsledkami v kategórii tréner.

Najúspešnejší krupinský športovci uplynulého roka sa v stredu 5. apríla 2023 stretli v obradných priestoroch mesta na odovzdávaní ocenení OSOBNOSŤ ŠPORTU mesta Krupina za rok 2022. V plejáde ocenených sú zastúpené rôzne disciplíny, ktoré dokazujú pestrosť športovej základne v našom meste. V roku 2022 sa oceneným športovcom podarilo získať množstvo vynikajúcich umiestnení na domácej i medzinárodnej scéne.
Primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan a predseda Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok Mgr. Martin Selecký na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta Krupina ocenili osem jednotlivcov za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky.

Všetci ocenení sa v uplynulom roku postarali o neopakovateľné športové zážitky a za reprezentáciu nášho mesta si zaslúžia obdiv a úprimné poďakovanie. Poďakovanie však patrí všetkým športovcom, ktorí úspešne  reprezentujú mesto Krupina.

Osobnosti športu  za rok 2022:

Šimon Troiak – návrh Atletického klubu Krupina
V roku 2022 sa mu vynikajúco darilo a získal niekoľko ďalších prvenstiev a medailových umiestnení a to:  

-  1. miesto na Majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom behu
-  1. miesto v behu na 2000m
-  Bronz na Majstrovstvách SR dorastencov v behu na 2000m a
-  Bronz na Majstrovstvách SR družstiev dorastencov v cezpoľnom behu
-  na Majstrovstvách SR v cezpoľnom behu získal 9. miesto a takisto 9. miesto v behu na 800m v kategórii dorastencov.
     
Šimon Troiak  má 18 rokov.  K pohybu má blízky vzťah od malička, keď najskôr sa venoval futbalu a rekreačne turistike, plávaniu a bicyklovaniu. Atletike sa venuje od roku 2017, kedy absolvoval v Krupine aj prvé preteky, kde skončil na 6. mieste. Úspech ho motivoval a na halových Majstrovstvách Stredoslovenského kraja v roku 2018 už získal titul Majstra SsAZ v behu na 600m. Jeho vytrvalosť a zodpovednosť,  ale aj podpora rodiny mu pomohli  dosiahnuť spomenuté úspechy, ktorými  vzorne reprezentuje mesto Krupina a Atletický klub Krupina.

Marco Mohyla – občiansky návrh
Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky v športovej streľbe, disciplína TRAP:

- Majster Slovenska, UNIVERZÁLNY TRAP -  kategória juniori
- Majster Slovenska, kategória TRAP -  dorastenci
- 3. miesto JARNÝ POHÁR, kategória TRAP – juniori
- 1. miesto Brněnský pohár Open, kategória TRAP – juniori, ČR
- 2. miesto GRAND PRIX CLEVER, NOVIGRAD-CITTANOVA, Chorvátsko,  kategória TRAP - juniori
- člen juniorskej reprezentácie Slovenska

Marco Mohyla  má 15 rokov. Športovej streľbe v disciplíne TRAP  sa začal venovať v roku 2018. Je to šport náročný na koncentráciu, pohotovosť a presnosť.  Marco je v tomto športe veľmi úspešný – je držiteľom 3-násobného titulu Majstra Slovenska za roky 2020, 2021 a 2022  a od roku 2021 sa stal stabilným členom juniorskej reprezentácie Slovenskej republiky.  

Boris Dado – návrh Karate klubu Krupina, o.z.
Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v karate a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky:

- 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska detí a žiakov – Kumite mladší žiaci   
- 1. miesto Slovenský pohár detí a žiakov – Kumite mladší žiaci
- 1. miesto na BUDAPEŠŤ OPEN CUP 2022 – Kumite – mladší žiaci
- 1. miesto na HUNGARIAN OPEN 2022 – Kumite – mladší žiaci  a získanie viacerých ďalších medailových umiestnení

Súťažiť začal v októbri 2019, keď získal 3. miesto na súťaži v Bratislave a následne v novembri toho roku obsadil 1. miesto na Trstenskom pohári. V prvom kole Slovenského pohára detí a mládeže v Trenčíne obsadil tiež medailovú pozíciu - 3. miesto. Jeho vytrvalosť a zanietenosť, ale najmä podpora rodiny mu pomohli  dosiahnuť spomenuté úspechy, ktorými  vzorne reprezentuje mesto Krupina a Karate klub Krupina.

Mgr. Ľubomír Výboch - občiansky návrh, kategória tréner
Ocenený za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky ako tréner karate v Karate klube Krupina,

- získanie viacnásobného titulu Majstrov Slovenska a víťazov Slovenského pohára jeho zverencov a ich zaradenie do reprezentácie SR

Mgr. Ľubomír Výboch  sa narodil  v Krupine, má 40 rokov a v súčasnosti žije vo Zvolene. Karate sa začal venovať pod vedením trénera Poljovku v klube karate v Krupine a v rokoch 2000-2005 bol súčasťou širšej slovenskej reprezentácie, kedy  získal niekoľko významných ocenení.  V roku 2007 absolvoval kurz – tréner 2. triedy karate,  o rok neskôr sa stal rozhodcom 3. triedy v karate a v roku 2021 absolvoval kurz – kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa.
V roku 2006 založil Karate klub Krupina, o.z. , kde sa trénersky začal venovať krupinskej mládeži. Medzi jeho prvých úspešných zverencov, ktorí získali umiestnenia na Majstrovstvách Slovenska patrili napr. Katarína Jombíková, Rudo Vician, Roman Ruman.  
Rok 2022 patril medzi najúspešnejší v histórii Karate klubu Krupina. Zverenci Mgr. Výbocha sa zúčastňujú aj zahraničných a medzinárodných súťaží - v Maďarsku, Českej republike,  Chovrátsku, kde taktiež získali prvenstvá resp.  medailové umiestnenia a vzorne reprezentujú mesto Krupina a Karate klub Krupina.

Hana Hybská – návrh klubu ELITE Dance Studio Krupina
V roku 2022 sa jej vynikajúco darilo a bola ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v tanečnom športe a dosiahnuté vynikajúce výsledky:

- viacnásobné 1. miesto v celoslovenskej súťaži SHOWTIME DANCE LEVICE
- viacnásobné 1. miesto na medzinárodnej súťaži EUROPEAN FINALS Siófok, Balaton, v Maďarsku
- 1. miesto v celoslovenskej súťaži WINTER SHOWTIME LEVICE a získanie viacerých ďalších medailových umiestnení

Hana Hybská má 13 rokov a navštevuje 7. ročník ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine. Tanečnému športu sa venuje už od 1. triedy. V škole dosahuje výborné výsledky a zároveň s radosťou trénuje v klube ELITE DANCE STUDIO v Krupine. Patrí medzi najúspešnejšie reprezentantky klubu v tanečnom športe so ziskom najväčšieho počtu medailových ocenení na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.
  Úspechy sa jej podarilo dosiahnuť pod trénerským vedením Mgr. Bronislavy Výbohovej a Ing. Barbary Papánkovej, ktoré vytvárajú choreografiu tanečno-gymnastických zostáv.  Výborné výsledky okrem sólo tanečných predstavení dosiahla aj v duo formácii s Laurovu Ukropovou a aj ako členka  gymnastickej formácie a tanečnej skupiny.
 
Laura Ukropová – návrh klubu ELITE Dance Studio Krupina
Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina v tanečnom športe a dosiahnuté vynikajúce výsledky:

- viacnásobné 1. miesto v celoslovenskej súťaži SHOWTIME DANCE LEVICE
- viacnásobné 1. miesto na medzinárodnej súťaži EUROPEAN FINALS Siófok, Balaton, v Maďarsku
- 1. miesto v celoslovenskej súťaži WINTER SHOWTIME LEVICE a získanie viacerých ďalších medailových umiestnení

Laura Ukropová  má 12 rokov a navštevuje 6. ročník ZŠ v Dobrej Nive. Ku tancu inklinuje od malička,  začala sa mu venovať už ako 7-ročná. V škole dosahuje výborné výsledky a zároveň sa s radosťou zúčastňuje tréningov v klube ELITE DANCE STUDIO v Krupine.  Spolu s Hanou Hybskou patrí medzi najúspešnejšie reprezentantky klubu v tanečnom športe so ziskom najväčšieho počtu medailových ocenení na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.
 Na jej tréningy dohliadajú športové trénerky Mgr. Bronislava Výbohová a Ing. Barbara Papánková, ktoré vytvárajú aj choreografiu tanečno-gymnastických zostáv.  Najlepšie výsledky dosiahla ako členka duo formácie alebo gymnastickej formácie a tanečnej skupiny.

Karin Daxnerová – návrh Volejbalového klubu Krupina
V roku 2022 sa jej vynikajúco darilo a bola ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky vo volejbale:

- Vicemajsterka Slovenskej republiky v kategórii mladších žiačok v r. 2022
- členka reprezentačného tímu U16 SR v sezóne 2021/2022
- členka reprezentačného tímu U17 SR v sezóne 2022/2023

Karin Daxnerová má 14 rokov a ako kapitánka viedla tím mladších žiačok v sezóne 2021/2022, ktoré sa prebojovali až na finálový turnaj Majstrovstiev Slovenskej republiky mladších žiačok. Svojim profesionálnym prístupom doviedla toto družstvo až k získaniu 2. miesta a stala sa tak Vicemajsterkou Slovenskej republiky v tejto kategórii. V súčasnosti Karin ako kapitánka vedie v Atletickom klube Krupina dva tímy starších žiačok a kadetiek.
Nielen tréneri, ale aj podpora rodiny jej pomohli k dosiahnutiu spomenutých úspechov. Vzorne reprezentuje mesto Krupina, volejbalový klub Krupina a v neposlednom rade aj Slovenskú republiku.

Mgr. Veronika Ľašová – poslanecký návrh, kategória tréner
Ocenená za vzornú reprezentáciu mesta Krupina a dosiahnuté vynikajúce športové výsledky ako trénerky atletiky v Atletickom klube Krupina:

-  Na Majstrovstvách Slovenskej republiky získali jej zverenci 1 zlatú, 6 strieborných a 9 bronzových medailí
     
Popri práci a behaniu sa venuje už 7-mi rok mládeži v Atletickom klube Krupina. Jej prácou je viesť tréningy po metodickej a technickej stránke, plánovaniu ročných tréningových cyklov, tréningových jednotiek a súťaží. Počas 7 rokov jej trénerskej práce sa jej zverencom podarilo dosiahnuť vynikajúce úspechy a získať spolu až 16 medailí z Majstrovstiev Slovenska a tak vzorne reprezentovať mesto Krupina a Atletický klub Krupina.

Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.