Klietka hanby slávnostne odhalená

Hlavné námestie – dnes Svätotrojičné námestie – bolo v minulosti dejiskom slávnych krupinských jarmokov, ale aj dejiskom popráv drobných trestov pre poľných a lesných zlodejov. Práve tých dávali kedysi do klietky hanby, ktorá stávala neďaleko radnice v 16./17. – 18. storočí. Replika klietky bola vyhotovená v roku 2021. Klietka je zároveň jedným z 18 bodov digitálnej prechádzky mestom Po stopách v rodisku Andreja Sládkoviča, ktorej oficiálne predstavenia sa uskutočnilo 1. júna 2021.

Klietka hanby bola realizovaná už v mesiaci máj v spolupráci mesta Krupina a projektového oddelenia (Ing. Dajana Belláková) a oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu (Mgr. Zdenka Sýkorová, PhDr. Miroslav Lukáč) MsÚ v Krupine s finančnou podporou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja vďaka členstvu mesta v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko. Otvorená bola práve dňa 20. októbra o 14.00 hodine primátorom mesta Ing. R. Vazanom, poslancom Zastupiteľstva BBSK Mgr. Marošom Skopalom povereným zastupovaním župana Jána Luntera, ďalej výkonným riaditeľom OOCR v Banskej Bystrici Dr. Jiřim Pěčom a pani Mgr. Ing. Danielou Chrančokovou predsedkyňou Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmu.

Historické súvislosti fungovania klietky hanby priblížili slová historika Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Dr. Miroslava Lukáča a minulosť sprítomnila ukážka zatvorenia zlodejky do klietky hanby (študentka gymnázia Diana Petrencová) po rozsudku richtára Baldazára Belošoviča (Dr. Miroslav Lukáč), ktorú priviedol pred richtára gazda (Mgr. Michal Strelec).
Veríme, že  sa Klietka hanby  stane novou atraktivitou, ktorá pritiahne domácich turistov na prechádzke historickým mestom Krupina.

Cieľom projektu klietka hanby na Svätotrojičnom námestí v Krupine, je pripomenutie si a zachovanie aj tejto časti histórie mesta Krupina, oživenie cestovného ruchu v jednom z najstarších miest Slovenska.

 
Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.