Historický kamenný kríž na Majeroch znova inštalovaný

Najstarší kamenný kríž v katastri mesta Krupina, ktorý bol koncom minulého roka rozobraný a reštaurovaný v ateliéroch akad. sochára Jána Filu vo Vlkanovej, sa zaskvel v celej svojej kráse. Kameň, kov a železo pretvorené v umelecké dielo a dielo kresťanskej viery bude naďalej krášliť túto časť mesta. Vďaka patrí tým, ktorí ho nechali postaviť (Samuel Grnáč r. 1848), i tým, ktorí sa oň počas 170 rokov starali a v r. 2020 zabezpečili jeho opravu.

Poďakovanie patrí aj všetkým Krupinčanom, ktorí na túto náročnú opravu prispeli svojimi darmi. I vďaka podnetu pani Júlie Dlouhej rod. Alakšovej, krupinskej rodáčky a obyvateľky kanadského Vancouvru, sa môžeme tešiť z vydarenej práce, ktorá bola v starostlivosti Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine a riadená i v spolupráci s  MsÚ v Krupine. Rekonštrukciu poškodeného nápisu, podľa ktorého bol realizovaný i vo finálnej podobe na kríži, spracoval historik krupinského múzea dr. Miroslav Lukáč. Na kríž sa prostredníctvom sponzorských darov vyzbieralo viac ako 8 248,26 EUR. Jeho reštaurovanie (rozobratie, tmelenie, impregnácia, celková povrchová úprava, vyčistenie korpusu Krista, vybetónovanie podesty, výroba a inštalácia ohrádky i samotného kríža vrátane fotodokumentácie) stálo presne 7 476,- EUR. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 772,26 EUR budú použité na budúcu impregnáciu a prípadné potrebné opravy kríža.

Na fotografiách je evidentný rozdiel medzi krížom pred opravou (december 2019) a po reštaurovaní. Inštalácia kríža na pôvodné miesto sa uskutočnila dňa 29. apríla 2020.

Text a fotografie: PhDr. M. Lukáč, múzeum

Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.