Zoznam faktúr mesta Krupina 2011

ZverejnenéNázov
30.12.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie - november 2011   [30 kB - pdf]
30.12.2011 Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie   [34 kB - pdf]
30.12.2011 Odvoz odpadu 1100 l nádoby za mesiac november 2011   [37 kB - pdf]
30.12.2011 Výkon zimnej údržby ciest   [35 kB - pdf]
30.12.2011 Odvoz odpadu 110 l nádoby za mesiac november 2011   [36 kB - pdf]
30.12.2011 Zneškodňovanie odpadu na skládke TKO + poplatky za uloženie odpadov - november 2011   [36 kB - pdf]
29.12.2011 Prenájom telocvične za rok 2011   [38 kB - pdf]
20.12.2011 Zneškodňovanie odpadu na skládke TKO + poplatky za uloženie odpadov - september 2011   [37 kB - pdf]
20.12.2011 Detské lehátka s príslušenstvom   [36 kB - pdf]
20.12.2011 Odvoz odpadu 110 l nádoby za mesiac október 2011   [37 kB - pdf]
20.12.2011 Zber separovaného odpadu - október, november, december 2011   [34 kB - pdf]
20.12.2011 Opakovaná dodávka el. energie do siete VO za obdobie 12/2011   [57 kB - pdf]
20.12.2011 Dodávka tepla na ÚK a TÚV   [49 kB - pdf]
20.12.2011 Dodávka tepla na ÚK a TÚV   [46 kB - pdf]
20.12.2011 Odvoz odpadu 1100 l nádoby - október 2011   [34 kB - pdf]
20.12.2011 Rekonštrukcia mestského rozhlasu - I. etapa podľa ZoD 20111101   [35 kB - pdf]
20.12.2011 Zneškodňovanie odpadu na skládke TKO + poplatky za uloženie odpadov - október 2011   [36 kB - pdf]
20.12.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 12/2011   [61 kB - pdf]
20.12.2011 Dodávka tepla na budovu MU 12/2011   [29 kB - pdf]
15.12.2011 Nákupné poukážky COOP   [38 kB - pdf]
13.12.2011 II. etapa vodovod Stará Hora   [47 kB - pdf]
13.12.2011 Odvoz odpadu 110 l nádoby za mesiac september 2011   [37 kB - pdf]
13.12.2011 Stravné lístky   [38 kB - pdf]
13.12.2011 Odvoz odpadu 1100 l nádoby - september 2011   [37 kB - pdf]
13.12.2011 Prenájom a obsluha plošiny na MsÚ v Krupine   [38 kB - pdf]
29.11.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie - október 2011   [246 kB - pdf]
28.11.2011 Stavebné práce na zákazke Energetická optimalizácia a stavebné úpravy ...   [52 kB - pdf]
24.11.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 11/2011   [62 kB - pdf]
24.11.2011 Dodávka tepla na budovu MU 11/2011   [30 kB - pdf]
24.11.2011 Zneškodňovanie odpadu na skládke TKO + poplatky za uloženie odpadov   [34 kB - pdf]
24.11.2011 Spracovanie a dodanie Energetický certifikát a Energetický štítok budovy ZŠ E.M. Šoltésovej   [35 kB - pdf]
24.11.2011 Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN O Krupina   [43 kB - pdf]
22.11.2011 Výkon technického dozora investora   [356 kB - pdf]
22.11.2011 Vypracovanie 1. monitorovacej správy   [314 kB - pdf]
22.11.2011 Stavebné práce na zákazke Energetická optimalizácia a stavebné úpravy ...   [367 kB - pdf]
16.11.2011 Stravné lístky   [41 kB - pdf]
16.11.2011 Stavebný materiál   [47 kB - pdf]
16.11.2011 Kosenie krajníc miestnych komunikácií   [110 kB - pdf]
16.11.2011 Odvoz odpadu 110 l nádoby za mesiac august 2011   [32 kB - pdf]
16.11.2011 Opakovaná dodávka el. energie do siete VO za obdobie 11/2011   [60 kB - pdf]
16.11.2011 Revízia bleskozvodu   [53 kB - pdf]
16.11.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie   [30 kB - pdf]
16.11.2011 Rekonštrukčné práce - MŠ Malinovského   [31 kB - pdf]
16.11.2011 Opakovaná dodávka el. energie do siete VO za obdobie 10/2011   [58 kB - pdf]
27.10.2011 Dodávka el. energie do siete VO za obdobie 10/2011   [64 kB - pdf]
27.10.2011 Platba za zber separovaného odpadu za mesiace júl, august, september 2011   [25 kB - pdf]
27.10.2011 Odvoz odpadu 1100 l nádoby - august 2011   [33 kB - pdf]
27.10.2011 Poštové služby za obdobie september 2011   [37 kB - pdf]
27.10.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie   [26 kB - pdf]
21.10.2011 Asfaltovanie miestnych komunikácií   [30 kB - pdf]
21.10.2011 Nákup el. štvorkoliek - Domček CVČ   [29 kB - pdf]
21.10.2011 Zálohové platby za budovu MU 10/2011   [29 kB - pdf]
21.10.2011 Mobilný telefón   [136 kB - pdf]
12.10.2011 Vypracovanie 2. Monitorovacej správy - Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia   [37 kB - pdf]
12.10.2011 Stravné lístky   [39 kB - pdf]
12.10.2011 Vypracovanie 1. Monitorovacej správy - Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia   [37 kB - pdf]
12.10.2011 Vysprávky teplou obal. zmesou v mesiaci august 2011   [115 kB - pdf]
30.09.2011 Asfaltovanie miestnych komunikácií   [30 kB - pdf]
30.09.2011 Zálohové platby za budovu MU 9/2011   [25 kB - pdf]
29.09.2011 Odvoz odpadu 1100 l nádoby - júl 2011   [38 kB - pdf]
29.09.2011 Dodávka el. energie do siete VO za obdobie 9/2011   [49 kB - pdf]
27.09.2011 Kosenie a hrabanie plochy Starý cintorín   [28 kB - pdf]
27.09.2011 Stavebný materiál   [43 kB - pdf]
26.09.2011 Stavebný materiál   [43 kB - pdf]
26.09.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 9/2011   [53 kB - pdf]
21.09.2011 Kosenie a hrabanie plochy Nový cintorín.   [28 kB - pdf]
21.09.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie   [26 kB - pdf]
14.09.2011 Mobilný telefón   [133 kB - pdf]
09.09.2011 Stravné lístky   [36 kB - pdf]
09.09.2011 Odvoz odpadu 110 l nádoby za mesiac júl 2011   [34 kB - pdf]
08.09.2011 Výmena okien   [39 kB - pdf]
08.09.2011 Výmena ponorného čerpadla - Stará Hora   [34 kB - pdf]
08.09.2011 Projekčné práce - rekonštrukcia múzea A. Sládkoviča   [36 kB - pdf]
08.09.2011 Platba za projekčné práce   [26 kB - pdf]
08.09.2011 Zálohové platby za budovu MU 8/2011   [26 kB - pdf]
08.09.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie   [28 kB - pdf]
08.09.2011 Stavebný materiál   [45 kB - pdf]
08.09.2011 Projekčné práce - rekonštrukcia múzea A. Sládkoviča   [32 kB - pdf]
08.09.2011 Zneškodňovanie odpadu na sklácke TKO + poplatky za uloženie odpadov za obdobie júl 2011   [34 kB - pdf]
07.09.2011 Stavebný materiál   [48 kB - pdf]
07.09.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 8/2011   [58 kB - pdf]
30.08.2011 Vysprávky teplou obel. zmesou v mesiaci jún 2011   [120 kB - pdf]
30.08.2011 Opakovaná dodávka el. energie do siete VO za obdobie 8/2011   [60 kB - pdf]
25.08.2011 Zneškodňovanie odpadu na skládke TKO + poplatky za uloženie odpadov   [35 kB - pdf]
18.08.2011 Odvoz odpadu 110 l nádoby za mesiac jún 2011   [34 kB - pdf]
18.08.2011 Odvoz odpadu 1100 l nádoby - jún 2011   [33 kB - pdf]
18.08.2011 Stavebný materiál   [48 kB - pdf]
18.08.2011 CD   [44 kB - pdf]
18.08.2011 Oprava ponorného čerpadla vodný zdroj Nová Hora   [36 kB - pdf]
18.08.2011 Vyúčtovanie spotreby el. energie za obdobie 1.1 -16.6.2011   [54 kB - pdf]
18.08.2011 Kosenie a hrabanie plochy Nový cintorín   [29 kB - pdf]
18.08.2011 Mobilný telefón   [170 kB - pdf]
11.08.2011 Stavebné práce za mesiac júl 2011   [45 kB - pdf]
11.08.2011 Stravné lístky   [37 kB - pdf]
11.08.2011 Odvoz odpadu 1100 l nádoby - MÁJ 2011   [35 kB - pdf]
08.08.2011 Zneškodňovanie odpadu na skládke TKO + poplatky za uloženie za obdobie máj 2011   [36 kB - pdf]
29.07.2011 Kosenie a hrabanie plochy Starý cintorín   [30 kB - pdf]
29.07.2011 Platba za zber separovaného odpadu za mesiace apríl, máj, jún 2011   [39 kB - pdf]
29.07.2011 Realizácia VDZ   [31 kB - pdf]
29.07.2011 Opakovaná dodávke el. energie do siete VO za obdobie 7/2011   [55 kB - pdf]
29.07.2011 Stravné lístky   [37 kB - pdf]
29.07.2011 Vysprávky MK technológiou PNEUMOTRYSK   [32 kB - pdf]
29.07.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 7/2011   [60 kB - pdf]
28.07.2011 Asfaltovanie   [36 kB - pdf]
28.07.2011 Materiál - vodovod Starý Háj   [49 kB - pdf]
28.07.2011 Zhotovenie oceľ. konštrukcie schodov   [31 kB - pdf]
28.07.2011 Odvoz odpadu 110 l nádoby - MÁJ 2011   [35 kB - pdf]
28.07.2011 Materiál - Santovka   [44 kB - pdf]
28.07.2011 Asfaltovanie   [38 kB - pdf]
28.07.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie   [30 kB - pdf]
28.07.2011 Dodávka tepla na budovu MU 7/2011   [28 kB - pdf]
28.07.2011 Aktualizácie programu ASPI za rok 2011   [30 kB - pdf]
22.07.2011 Montáž elektrovodivej podlahy   [36 kB - pdf]
21.07.2011 Kosenie krajníc miestnych komunikácií   [119 kB - pdf]
21.07.2011 Vyučtovanie nákladov za rok 2010   [29 kB - pdf]
21.07.2011 Údržba MK   [38 kB - pdf]
21.07.2011 Dodávka tepla na budovu MU 6/2011   [28 kB - pdf]
15.07.2011 Mobilný telefón   [134 kB - pdf]
24.06.2011 Kováčske výrobky a práce   [36 kB - pdf]
23.06.2011 Mobilný telefón   [117 kB - pdf]
21.06.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 6/2011   [59 kB - pdf]
21.06.2011 ESET NOD32 Antivirus (Business Edition)   [58 kB - pdf]
21.06.2011 Opakovaná dodávka elektrickej energie do siete VO za obdobie 6/2011   [60 kB - pdf]
08.06.2011 Vyúčtovanie nákladov za rok 2010   [27 kB - pdf]
08.06.2011 Zneškodňovanie odpadu na skládke TKO + poplatky za uloženie odpadov za obdobie apríl 2011   [36 kB - pdf]
08.06.2011 Údržba ciest - Stará Hora   [34 kB - pdf]
08.06.2011 Stravné lístky   [37 kB - pdf]
08.06.2011 Vyúčtovanie nákladov za rok 2010   [27 kB - pdf]
08.06.2011 Dodávka tepla na ÚK a TÚV   [46 kB - pdf]
08.06.2011 Oprava cesty - Koháryho rad, Krupina   [34 kB - pdf]
26.05.2011 Elektrický parný konvektomat   [121 kB - pdf]
26.05.2011 Výkon technického dozora investora   [73 kB - pdf]
26.05.2011 Audit účtovnej závierky za rok 2010   [31 kB - pdf]
26.05.2011 Odvoz odpadu   [33 kB - pdf]
26.05.2011 Zálohová platba   [26 kB - pdf]
26.05.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie   [26 kB - pdf]
26.05.2011 Odvoz odpadu   [33 kB - pdf]
25.05.2011 Stavebné práce na zákazke Energetická optimalizácia a stavebné úpravy ...   [54 kB - pdf]
20.05.2011 Opakovaná dodávka elektrickej energie do siete VO za obdobie 5/2011   [58 kB - pdf]
20.05.2011 Mobilný telefón   [123 kB - pdf]
20.05.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 5/2011   [53 kB - pdf]
19.05.2011 Oprava elektroinštalácie   [54 kB - pdf]
13.05.2011 Zber separovaného odpadu za mesiac január, február, marec 2011   [40 kB - pdf]
13.05.2011 Stravné lístky   [40 kB - pdf]
12.05.2011 Odvoz odpadu - VKK   [34 kB - pdf]
09.05.2011 Poskytovanie sociálnej služby   [35 kB - pdf]
06.05.2011 Dodávka tepla na ÚK a TÚV   [45 kB - pdf]
05.05.2011 Zneškodňovanie odpadu na skádke TKO + poplatky za uloženie odpadov za obdobie marec 2011   [35 kB - pdf]
04.05.2011 Projekčné práce - Rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča   [33 kB - pdf]
04.05.2011 Odvoz odpadu 1100 l nádoby - marec 2011   [33 kB - pdf]
04.05.2011 Zametanie miestnych komunikácií za mesiac marec 2011   [72 kB - pdf]
03.05.2011 Údržba MK   [36 kB - pdf]
02.05.2011 Odvoz odpadu 110 l nádoby - MAREC 2011   [36 kB - pdf]
29.04.2011 Projekt vykurovania   [31 kB - pdf]
29.04.2011 Energetická optimaluzácia a stavebné úpravy budovy ZŠ Školská 10, Krupina   [37 kB - pdf]
29.04.2011 Rekonštrukčné práce PD   [54 kB - pdf]
29.04.2011 Dodávka tepla na budovu MU 4/2011   [26 kB - pdf]
27.04.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie   [28 kB - pdf]
21.04.2011 Čerpadlo + montážne práce   [43 kB - pdf]
21.04.2011 Mobilný telefón   [156 kB - pdf]
21.04.2011 Poštové služby za obdobie marec 2011   [34 kB - pdf]
20.04.2011 Zneškodňovanie odpadu na skládke TKO + poplatky za uloženie odpadov za obdobie február 2011   [35 kB - pdf]
20.04.2011 Zimná údržba miestnej komunikácie   [42 kB - pdf]
19.04.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 4/2011   [48 kB - pdf]
19.04.2011 Údržba MK - Vĺčok a K. Dolina   [33 kB - pdf]
18.04.2011 Opakovaná dodávka elektrickej energie do siete VO za obdobie 4/2011   [51 kB - pdf]
08.04.2011 Odvodňovacie žľaby   [36 kB - pdf]
07.04.2011 Stravné lístky   [41 kB - pdf]
07.04.2011 Zimná údržba ciest   [34 kB - pdf]
06.04.2011 Dodávka tepla na budovu MU 3/2011   [29 kB - pdf]
06.04.2011 Dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie 1.2.2011 - 28.2.2011   [46 kB - pdf]
06.04.2011 Odvoz odpadu 110 l nádoby za mesiac - FEBRUÁR 2011   [36 kB - pdf]
30.03.2011 Vrecia na separovaný zber plastov   [35 kB - pdf]
30.03.2011 Odvoz odpadu za mesiac február 2011   [35 kB - pdf]
30.03.2011 Dopravné značenie   [35 kB - pdf]
28.03.2011 Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla na ÚK a prípravu TÚV za rok 2010   [47 kB - pdf]
28.03.2011 PHM   [30 kB - pdf]
28.03.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie   [30 kB - pdf]
28.03.2011 Renovácia kaziet   [57 kB - pdf]
25.03.2011 Zálohové platby za budovu DS 3/2011   [29 kB - pdf]
25.03.2011 Zimná údržba ciest   [37 kB - pdf]
25.03.2011 Telefón   [68 kB - pdf]
25.03.2011 Pranie   [52 kB - pdf]
25.03.2011 Telefón   [68 kB - pdf]
25.03.2011 Zabezpečovanie úloh činnosti mandáta v oblasti protipožiarnej ochrany za mesiac február   [38 kB - pdf]
25.03.2011 Víťazný pohár   [36 kB - pdf]
25.03.2011 Autobusové spoje   [39 kB - pdf]
25.03.2011 Nájom za NP 3/2011   [31 kB - pdf]
25.03.2011 Ochrana objektu a majetku   [33 kB - pdf]
25.03.2011 Káva a nájom pressostroja   [43 kB - pdf]
25.03.2011 Výkon plošiny   [35 kB - pdf]
25.03.2011 Telefón   [67 kB - pdf]
25.03.2011 Zabezpečovanie a vykonávanie bezpečnostno-technickej služby v oblasti BOZP za mesiac február   [40 kB - pdf]
25.03.2011 Mobilný telefón   [32 kB - pdf]
25.03.2011 Multifunkčné ihrisko - svietidlá   [38 kB - pdf]
25.03.2011 Ročná údržba a Metodická podpora pre IIS MIS - subsystém MIS - EIS   [36 kB - pdf]
25.03.2011 Káva   [41 kB - pdf]
24.03.2011 Dokumentácia plynových technických zariadení   [43 kB - pdf]
24.03.2011 Odvoz odpadu   [36 kB - pdf]
24.03.2011 Predškolská výchova   [32 kB - pdf]
24.03.2011 Odvoz odpadu   [38 kB - pdf]
24.03.2011 Odvoz odpadu   [37 kB - pdf]
24.03.2011 Členský príspevok na rok 2011   [44 kB - pdf]
24.03.2011 Finančný spravodajca   [48 kB - pdf]
24.03.2011 Poštové služby za obdobie február 2011   [34 kB - pdf]
24.03.2011 Odvoz odpadu   [36 kB - pdf]
24.03.2011 Dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie 1.1.2011 - 31.1.2011   [48 kB - pdf]
24.03.2011 Dodaný materiál - drv. kamenivo   [36 kB - pdf]
24.03.2011 Zneškodňovanie odpadu na skládke TKO + poplatky za uloženie   [39 kB - pdf]
24.03.2011 Cement, rúry   [47 kB - pdf]
23.03.2011 Čistenie rigolov   [37 kB - pdf]
23.03.2011 Údržba a správa vodných zdrojov za mesiac január 2011   [35 kB - pdf]
23.03.2011 Oprava vodovodu   [32 kB - pdf]
23.03.2011 Odvoz odpadu   [33 kB - pdf]
23.03.2011 Rozvoz 1100 l kontajnerov   [36 kB - pdf]
23.03.2011 Školská multilicencia Vševedko na vidieku   [39 kB - pdf]
23.03.2011 Oprava vodovodného potrubia   [33 kB - pdf]
18.03.2011 Dodanie tovaru a služby   [55 kB - pdf]
18.03.2011 Kancelársky materiál   [70 kB - pdf]
18.03.2011 Zemné práce   [46 kB - pdf]
18.03.2011 Energetická optimalizácia a stavebné úpravy budovy ZŠ   [41 kB - pdf]
18.03.2011 Dohľad nad pracovným prostredím   [43 kB - pdf]
18.03.2011 Právo v materskej škole-febr.11, Materská škola a jej riadenie-febr.11, Právo v materskej škole - 3. poradač   [35 kB - pdf]
18.03.2011 PHM   [31 kB - pdf]
18.03.2011 Opakovaná dodávka elektrickej energie do siete VO za obdobie 3/2011   [57 kB - pdf]
18.03.2011 Vyúčtovanie zmluvy k 02/2011   [48 kB - pdf]
18.03.2011 Samolepka Projekt EU - ZŠ EMŠ   [22 kB - pdf]
18.03.2011 Predplatné za rok 2010   [56 kB - pdf]
18.03.2011 Vyúčtovanie zmluvy k 02/2011   [51 kB - pdf]
18.03.2011 Mobilný telefón   [31 kB - pdf]
18.03.2011 Mobilný telefón   [75 kB - pdf]
18.03.2011 Verejný poriadok v obci-febr.11   [36 kB - pdf]
18.03.2011 Publikácie   [48 kB - pdf]
18.03.2011 Poskytnuté stravovanie za mesiac február 2011   [37 kB - pdf]
18.03.2011 Opakovaná dodávka zemného plynu   [130 kB - pdf]
18.03.2011 Vyúčtovanie zmluvy k 02/2011   [48 kB - pdf]
18.03.2011 Dodávka a distribúcia elektriny   [40 kB - pdf]
18.03.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 3/2011   [59 kB - pdf]
18.03.2011 Vyúčtovanie zmluvy k 02/2011   [51 kB - pdf]
15.03.2011 Pravidelná platba za kopírovanie 2/2011   [46 kB - pdf]
15.03.2011 Darčeková taška s potlačou   [27 kB - pdf]
15.03.2011 Telefón   [60 kB - pdf]
15.03.2011 Renovácia kazety   [62 kB - pdf]
15.03.2011 Pravidelná platba za kopírovanie 2/2011   [46 kB - pdf]
15.03.2011 Rozvádzač   [35 kB - pdf]
15.03.2011 Dieťa a jeho svet - február 2011   [33 kB - pdf]
15.03.2011 Školské strav. v praxi - febr. 2011   [36 kB - pdf]
15.03.2011 Vyhotovenie geometrického plánu   [38 kB - pdf]
15.03.2011 Pravidelná platba za kopírovanie 2/2011   [45 kB - pdf]
15.03.2011 Pravidelná platba za kopírovanie 2/2011   [47 kB - pdf]
15.03.2011 Darčekové balenie s logom   [31 kB - pdf]
15.03.2011 Pravidelná platba za kopírovanie 2/2011   [46 kB - pdf]
15.03.2011 Platba za budovu DS 2/2011   [31 kB - pdf]
15.03.2011 Telefón   [53 kB - pdf]
15.03.2011 Pravidelná platba za kopírovanie 2/2011   [45 kB - pdf]
15.03.2011 Dodávka tepla na ÚK a TÚV, 1/2011   [46 kB - pdf]
15.03.2011 Školské potreby   [44 kB - pdf]
15.03.2011 Výstrojné súčiastky členom mestskej polície   [47 kB - pdf]
15.03.2011 Pravidelná platba za kopírovanie 2/2011   [47 kB - pdf]
15.03.2011 Prenájom pressostroja   [43 kB - pdf]
15.03.2011 Pravidelná platba za kopírovanie 2/2011   [45 kB - pdf]
15.03.2011 Papier Konica Minolta PROFI biely A4/80g   [42 kB - pdf]
15.03.2011 PC - inštalácia   [55 kB - pdf]
15.03.2011 Pravidelná platba za kopírovanie 2/2011   [46 kB - pdf]
15.03.2011 Telefón   [81 kB - pdf]
14.03.2011 Dodávka tepla na budovu MU 2/2011   [31 kB - pdf]
14.03.2011 Stravné lístky   [41 kB - pdf]
14.03.2011 PHM   [31 kB - pdf]
14.03.2011 Odmena za právne služby v právnej pomoci   [65 kB - pdf]
14.03.2011 Nájom za NP 2/2011   [27 kB - pdf]
14.03.2011 Vyorávanie snehu   [201 kB - pdf]
14.03.2011 Kopírovanie súpažných podkladov a "PD"   [90 kB - pdf]
14.03.2011 Odmena za právne služby v právnej pomoci   [67 kB - pdf]
14.03.2011 Odmena za právne služby v právnej pomoci   [67 kB - pdf]
10.03.2011 Mobilný telegón   [38 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [76 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [50 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [45 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [47 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [37 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [72 kB - pdf]
09.03.2011 Energetická optimalizácia a stavebné úpravy Základnej školy,Školská 10 Krupina   [49 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [38 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [47 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [40 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [73 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [33 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [35 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [44 kB - pdf]
09.03.2011 Výroba a odvysielanie spravodajskej relácie   [33 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [24 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [77 kB - pdf]
09.03.2011 Potraviny do ŠJ   [36 kB - pdf]
09.03.2011 Mobilný telefón   [33 kB - pdf]
04.03.2011 Kancelárske potreby   [35 kB - pdf]
04.03.2011 Poštové služby za obdobie január 2011   [38 kB - pdf]
04.03.2011 Inzercia   [33 kB - pdf]
04.03.2011 Plagát   [21 kB - pdf]
04.03.2011 Uverejnenie článku   [32 kB - pdf]
03.03.2011 Dodávka a distribúcia el. energie   [39 kB - pdf]
03.03.2011 PHM   [32 kB - pdf]
02.03.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 2/2011   [55 kB - pdf]
02.03.2011 Dodávka el. energie   [57 kB - pdf]
01.03.2011 Mobilný telefón   [68 kB - pdf]
01.03.2011 Inzercia   [119 kB - pdf]
01.03.2011 Mobilný telefón   [67 kB - pdf]
25.02.2011 Ocenenia   [36 kB - pdf]
25.02.2011 DVD player Samsung   [39 kB - pdf]
25.02.2011 El. energia - SANTOVKA   [54 kB - pdf]
25.02.2011 Autobusové spoje - lazy   [40 kB - pdf]
25.02.2011 Dohľad nad pracovným prostredím   [43 kB - pdf]
25.02.2011 Ročná údržba a Metodická podpora pre IIS MIS   [36 kB - pdf]
25.02.2011 Mobilný telefón   [69 kB - pdf]
24.02.2011 Čistenie boxov   [34 kB - pdf]
24.02.2011 Kancelárske potreby   [34 kB - pdf]
24.02.2011 Čistenie boxov   [30 kB - pdf]
24.02.2011 Zimná údržba ciest   [35 kB - pdf]
24.02.2011 Zber vianočnej výzdoby   [33 kB - pdf]
24.02.2011 Odvoz odpadu   [32 kB - pdf]
24.02.2011 Odvoz odpadu   [33 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [34 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [32 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [40 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [36 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [31 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [104 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [35 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [69 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [42 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [72 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [31 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [44 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [21 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [64 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [37 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [33 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [41 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [24 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [72 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [50 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [67 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [48 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [38 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [72 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [89 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [40 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [43 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [35 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [42 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [99 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [41 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [33 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [45 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [39 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [35 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [71 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [37 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [71 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [66 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [33 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [37 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [48 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [72 kB - pdf]
23.02.2011 Potraviny do ŠJ   [94 kB - pdf]
14.02.2011 Poplatok za hlasové služby   [64 kB - pdf]
14.02.2011 Poplatok za hlasové služby   [61 kB - pdf]
14.02.2011 Ochrana objektu a majetku   [35 kB - pdf]
14.02.2011 Nové funkcionality a implementačné práce   [36 kB - pdf]
14.02.2011 Stravovanie za mesiac január 2011   [35 kB - pdf]
14.02.2011 Poplatok za hlasové služby   [81 kB - pdf]
14.02.2011 Papierové utierky, vonné tabletky   [27 kB - pdf]
14.02.2011 Webhosting www.krupina.sk - rok 2011   [26 kB - pdf]
14.02.2011 Pranie a prenájom   [53 kB - pdf]
14.02.2011 Vyúčtovanie zmluvy k 01/2011   [53 kB - pdf]
10.02.2011 Propagačný materiál na Reprezentačný ples mesta Krupina   [29 kB - pdf]
10.02.2011 Vypracovanie znaleckého posudku   [33 kB - pdf]
10.02.2011 Stravné lístky   [36 kB - pdf]
10.02.2011 Tabuľka "zákaz venčiť psov"   [28 kB - pdf]
09.02.2011 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie   [57 kB - pdf]
09.02.2011 Predplatený farebný a čb výstup zo zariadenia   [102 kB - pdf]
09.02.2011 Kancelárske potreby   [34 kB - pdf]
09.02.2011 Oprava vozidla Renault Kango KA-115 Al   [27 kB - pdf]
09.02.2011 Predplatený čb výstup zo zariadenia   [44 kB - pdf]
09.02.2011 Poplatok za prenájom zariadenia, predplatený čb výstup   [45 kB - pdf]
09.02.2011 Dodávka elektriny   [55 kB - pdf]
09.02.2011 Papier A4   [41 kB - pdf]
09.02.2011 Poplatok za prenájom, predplatený čb výstup zo zariadenia   [45 kB - pdf]
09.02.2011 Pohonné hmoty   [30 kB - pdf]
09.02.2011 Predplatený čb a farebný výstup zo zariadenia   [101 kB - pdf]
09.02.2011 Prenájom pressostroja   [40 kB - pdf]
09.02.2011 Vyorávanie snehu   [41 kB - pdf]
09.02.2011 Predplatený čb výstup zo zariadenia   [44 kB - pdf]
09.02.2011 Predplatený čb výstup z prenajatého zariadenia   [45 kB - pdf]
09.02.2011 Vedenie účtu   [91 kB - pdf]
09.02.2011 Renovácia kazety   [53 kB - pdf]
09.02.2011 Predplatený čb výstup zo zariadenia   [44 kB - pdf]
09.02.2011 Výkaz výmer k projektovej dokumentácii pre MNsP Krupina   [34 kB - pdf]
09.02.2011 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie   [56 kB - pdf]
09.02.2011 Poplatok za prenájom zariadenia, predplatený čb výstup zo zariadenia   [44 kB - pdf]
07.02.2011 Príprava a občerstvenie na Mestskom plese 8.1.2011   [48 kB - pdf]
07.02.2011 Zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby   [39 kB - pdf]
07.02.2011 Víno fľaškové - prezenty   [33 kB - pdf]
07.02.2011 Nákup spotrebného materiálu   [57 kB - pdf]
07.02.2011 Osvedčovacie knihy   [46 kB - pdf]
07.02.2011 Zálohová platba   [27 kB - pdf]
07.02.2011 Hudobná produkcia na Mestskom plese 8.1.2011   [59 kB - pdf]
07.02.2011 Nákup kancelárskych potrieb   [60 kB - pdf]
07.02.2011 Predplatné časopisu Škola 2011   [36 kB - pdf]
07.02.2011 Zálohová platba   [30 kB - pdf]
07.02.2011 Dodávka zemného plynu   [98 kB - pdf]
07.02.2011 Dodávka zemného plynu   [103 kB - pdf]
07.02.2011 Rámovanie obrazov   [20 kB - pdf]
07.02.2011 Kalendáre 2011   [29 kB - pdf]
07.02.2011 Účtovný softvér   [50 kB - pdf]
07.02.2011 Hudobná produkcia na Mestskom plese   [104 kB - pdf]
07.02.2011 Zabezpečenie úloh v oblasti protipožiarnej ochrany   [41 kB - pdf]
07.02.2011 Projetová dokumentácia pre el. prípojku   [33 kB - pdf]
07.02.2011 Zálohové platby   [29 kB - pdf]
07.02.2011 Nové funkcionality a implementačné práce   [36 kB - pdf]
07.02.2011 Predplatné časopisu Škola 2011   [41 kB - pdf]
07.02.2011 Energetická optimalizácia a stavebné úpravy budovy ZŠ Školská 10, Krupina   [39 kB - pdf]
02.02.2011 Stravné lístky   [36 kB - pdf]
02.02.2011 Mesačný poplatok za VO za obdobie 1/2011 na základe Zmluvy o zabezpečení VO   [51 kB - pdf]
02.02.2011 Nájomné za I.Q/2011 na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov   [38 kB - pdf]
02.02.2011 Opakovaná dodávka elektrickej energie do siete VO za obdobie 1/2011 na základe Zmluvy o zabezpečení VO   [55 kB - pdf]
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50