Andrej Sládkovič na tabuli ev. a.v. kostola

Andrej Sládkovič bol krstený v evanjelickom kostole v Krupine dňa 1. apríla 1820, pričom jeho krstnými rodičmi boli zeman Samuel Pirovsky a Zuzana Kornides rod. Smrečáni manželka pána zemana Karola Kornidesa. Tu sa zrodil do kresťanského spoločenstva a práve v tomto kostole navštevoval nedeľné bohoslužby a na veľké sviatky. Počúval organovú hudbu svojho otca a na chóre evanjelického kostola sa zdokonalil v speve a vnímaní cirkevnej hudby. Skutočnosť krstného aktu malého Andreja Braxatorisa (spolu s krstom Eleny Maróthy – Šoltésovej) a aj 200. výročie jeho narodenia si Ev. a.v. cirkevný zbor v Krupine vďaka rozhodnutiu miestneho zborového farára Mgr. Miroslava Dubeka v súčinnosti s dozorcom cirkevného zboru Mgr. Michalom Šalagom, PhD. pripomenul umiestnením pamätnej tabule s nasledovným textom:

V TOMTO CHRÁME BOLI POKRSTENÍ

ANDREJ BRAXATORIS - SLÁDKOVIČ
DŇA 1. APRÍLA 1820
ELENA MARÓTHY - ŠOLTÉSOVÁ
DŇA 9. JANUÁRA 1855

30. MAREC 2020

Autor tabule, vyrobenej zo žuly so zlatým textom podľa návrhu textu mestského kronikára Miroslava Lukáča je miestny kamenársky majster Karol Roganský.

M. Lukáč
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.