Záverečný účet mesta Krupina

Záverečný účtet mesta - rok 2016

Záverečný účet mesta k 31.12.2016 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28. júna 2017 uznesením č. 138/2017-MsZ bez výhrad.

Záverečný účtet mesta - rok 2015

Záverečný účet mesta k 31.12.2015 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 22. júna 2016 uznesením č. 102/2016-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2014

Záverečný účet mesta k 31.12.2014 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 24. júna 2015 uznesením č. 181/2015-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2013

Záverečný účet mesta k 31.12.2013 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 25. júna 2014 uznesením č. 122/2014-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2012

Záverečný účet mesta k 31.12.2012 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 30. mája 2013 uznesením č. 100/2013-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2011

Záverečný účet mesta k 31.12.2011 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 16. mája 2012 uznesením č. 66/2012-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2010

Záverečný účet mesta k 31.12.2010 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 11. mája 2011 uznesením č. 97/2011-MsZ bez výhrad.

Záverečný účet mesta - rok 2009

Záverečný účet mesta - rok 2008

Záverečný účet mesta - rok 2007Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk