Voľby do NR SR 2016

Prehľad výsledkov volieb do NR SR dňa 5.3.2016 v meste Krupina

Zákon č. 180/2014 Z.z. z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2015 Z.z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácia pre voliča
Určenie volebných okrskov a volebných miestností
VZN č. 8/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
Informácia o hlasovacom preukaze


Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk