Smernice

SMERNICA o poskytnutí jednorazového príspevku rodičom na podporu pri narodení dieťaťa

SMERNICA o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv

SMERNICA o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Krupina pre rok 2012

SMERNICA o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Krupina pre rok 2011

SMERNICA o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Krupina pre rok 2010

SMERNICA o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Krupina pre rok 2007Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk