Kontakty

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
IČO: 00320056
DIČ: 2021152540
IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412
SWIFT: SUBASKBX
tel.: 045 55 50 311
fax: 045 55 50 325
e-mail: krupina[]krupina.sk, podatelna[]krupina.sk

Mestská polícia
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
tel.: 045 55 50 321
mobil: 0918 388 800
e-mail: nacelnik[]krupina.sk, policia[]krupina.sk

Mestská knižnica
Svätotrojičné námestie 15
963 01 Krupina
mobil: 0908 473 935
e-mail: kniznica[]krupina.sk

Informačné centrum
Svätotrojičné námestie 5
963 01 Krupina
tel.: 045 55 50 386
mobil: 0918 869 100
e-mail: ic[]krupina.sk, info[]krupina.sk

Kino Kultúra
Sládkovičova 9
963 01 Krupina
mobil: 0905 536 852
e-mail: kultura[]krupina.sk

Múzeum A. Sládkoviča v Krupine
Sládkovičova 20
963 01 Krupina
mobil: 0917 761 156, 0917 761 157
e-mail: muzeum[]krupina.sk

Mestský podnik služieb, s.r.o.
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
mobil: 0915 831 876
e-mail: fertsek[]krupina.sk
web: www.msps-krupina.sk

Mestské lesy, s.r.o.
Priemyselná 14
963 01 Krupina
tel.: 045 55 19 083
fax: 045 55 11 481
e-mail: mestskelesy[]krupina.sk
web: www.lesykrupina.sk

Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné námestie 20
963 01 Krupina
tel.: 045 55 19 095
fax: 045 55 19 096
mobil: 0918 370 444
e-mail: mbp[]krupina.sk
web: www.mbp-krupina.sk


Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,