Prednostka mestského úradu

Ing. Eva Lukáčová Ing. Eva LUKÁČOVÁ
prednostka Mestského úradu

tel.:  045 55 50 320
mobil: 0905 965 833
e-mail: prednostka()krupina.sk

Sekretariát prednostu
tel.: 045 55 50 325
mobil: 0905 965 834
fax: 045 55 50 325
e-mail: sekretariat()krupina.sk

Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk