Mestská rada

Je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor.

Mgr. Anna BORBULIAKOVÁ Mgr. Anna BORBULIAKOVÁ
Adresa: Majerský rad 60, 963 01 KRUPINA
tel.: 0907 829 851
e-mail: anaborb()azet.sk
politická strana: SMER - sociálna demokracia
Ing. Ján MACKO Ing. Ján MACKO
Adresa: Husársky most 2189, 963 01 KRUPINA
tel.: 0905 427 545
e-mail: jan.macko()azet.sk
politická strana: Nezávislý kandidát
Marián DADO Marián DADO
Adresa: I. Krasku 70, 963 01 KRUPINA
tel.: 0911 540 477
e-mail: m.dado()davos-tl.sk
politická strana: Nezávislý kandidát


Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,