Mestská polícia

náčelník MP: Martin GABERA
tel.: 045 55 50 321
mobil: 0918 388 800
e-mail: nacelnik()krupina.sk, policia()krupina.sk

Vzhľadom k tomu, že mestská polícia nevykonáva 24 - hodinovú službu, Vaše telefonické oznámenie príjme len počas výkonu služby. V prípade však, ak sa nedovoláte a bude ohrozený priamo život, zdravie alebo majetok, volajte na známe telefónne čísla 112, 158. Na záver dávame do povedomia aj pevnú linku Obvodného oddelenia Policajného zboru v Krupine: 045/55 11 033.

Základné úlohy Mestskej polície (podľa §3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov):

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Mestská polícia mesta Krupina patrí do úseku primátora.Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk